Парламент

жовтень 2013 року
Прийнято з урахуванням пропозицій Президента України закон:

"Про внесення доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини"

Підтримано також пропозицію, відповідно до якої законом встановлюється, що реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Відповідний законопроект
зареєстровано за № 2313.

жовтень 2013 року
"Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг"

Законом уточнено перелік видів послуг, які вважаються фінансовими; заборонено надання фінансових послуг, що не включені до цього переліку; надано право органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, приймати рішення про належність операцій до певного виду фінансових послуг.

Відповідний законопроект
зареєстровано за №0972.

жовтень 2013 року
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"

Законодавчим актом внесено зміни до Цивільного, Господарського, Кримінального кодексів України, законів "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про рекламу" та деяких інших законодавчих актів з метою недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств.

Відповідний законопроект
зареєстровано за №0887.

жовтень 2013 року
"Про внесення зміни до статті 28 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо отримання інформації співвласниками багатоквартирного будинку"

Законом надано право співвласникам багатоквартирного будинку одержувати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідний законопроект
зареєстровано зп №0881.

жовтень 2013 року
"Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

Законодавчим актом уточнено низку положень законів "Про концесії", "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо- і теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності". Відповідний законопроект
зареєстровано за №0857.

жовтень 2013 року
"Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим"

Законом визначено особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини України.

Реєстрація інвестиційних проектів здійснюватиметься на добровільних засадах за поданням інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект.

Відповідний законопроект
зареєстровано за №0877.

жовтень 2013 року
"Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо НАК "Нафтогаз Україна")

Законодавчим актом доповнено статтю 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" новим пунктом, згідно з яким передбачена можливість надання державних гарантій за зобов’язаннями НАК "Нафтогаз України" в межах визначеного цією статтею граничного обсягу державних гарантій (до 50 млрд. грн.) із звільненням від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

Відповідний законопроект
зареєстровано за №2476а.

жовтень 2013 року
"Про ратифікацію Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки"

Народні депутати ратифікували Правила перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки, підписані 13 вересня 2012 р. в м. Київ, які набирають чинності з дати отримання останнього повідомлення 

Відповідний законопроект
зареєстровано за №0036.

жовтень 2013 року
"Про внесення змін до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо фінансування Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту)

Закон підготовлено у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 28 лютого 2013 року № 96 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", яким, зокрема, передбачено утворити Міністерство освіти і науки та Міністерство молоді та спорту, реорганізувавши Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Державну службу молоді та спорту України.

Відповідний законопроект
зареєстровано за №3085.

жовтень 2013 року
"Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (щодо осіб, які надають соціальні послуги)

Законодавчим актом до числа осіб, що мають право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, включено тих працездатних членів малозабезпеченої сім'ї, які надають соціальні послуги.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2689.

жовтень 2013 року
"Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції "Океанський Щит" та в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA"

Законом встановлено, що "фінансування витрат, пов'язаних з участю України в операції "Океанський Щит" та в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA", здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України".

Відповідний законопроект зареєстровано за №3320.

жовтень 2013 року
"Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності ринку електричної енергії України та регулює відносини, що виникають у процесі його функціонування.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 0916.