ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ — ШАНС МАТИ ДИТИНУ КОЖНІЙ РОДИНІ, ЯК В ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТАК І ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Тема допоміжних репродуктивних технологій останнім часом досить активно обговорюється в суспільстві, адже репродуктивне здоров’я наших громадян, нажаль, бажає кращого. Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України, рівень безпліддя в Україні досягає майже 20%, а це означає, що кожна п'ята пара не може зачати дитину традиційним способом. Тому лікування із застосування допоміжних репродуктивних технологій з кожним роком набуває обертів. В тому числі чимало громадян іноземних держав приїзжають в Україну для лікування безпліддя. Таке явище, можна назвати одним із видів поняття “медичного туризма”

На сьогодні допоміжні репродуктивні технології регламентуються в Україні цілою низкою нормативно-правових актів. Та не зважаючи на значну, на перший погляд, кількість нормативно правових актів, поза законом залишаються чимала кількість питань пов’язаних із застосуванням ДРТ, що в свою чергу призводить до низки проблем і для пацієнтів і для лікувальних закладів.

Так, наприклад, залишається не врегульований граничний вік для жінок, щодо яких можут застосовані методики лікування безпліддя, а це в свою чергу, породжує випадки народження самотнім жінками похилого віку дітей, подальша доля яких, м’яко кажучі, далеко невизначена якщо брати до уваги вік їх матері. 

Відсутня процедура та порядок розпорядження замороженими (кріоконсервованими) репродуктивними клітинами у випадку, наприклад, розлучення подружньої пари, якій належать ембріони, або смерті особи, що залишила свої заморожені репродуктині клітини. 

Правовий статус донорів репродуктивних клітин (яйцеклітин, сперми) також залишається поза правовим регулюванням, в тому числі право донорів на фінансову компенсацію та порядок її виплати, на відміну, наприклад, від донорства крові. 

Транспортування репродуктивних клітин, наукові дослідження із використанням ембріонів людини, застосування ДРТ окремим категоріям осіб (онкохворі, ВІЛінфіковані) і це далеко не вичерпний перелік проблемних питань сфери ДРТ, що на сьогодні, нажаль, залишаються поза увагою законодавця. 

undefined

Для вирішення цих і багататьох інших питань цієї сфери, наразі розробляється декілька законопроектів. Один із них так і називається: «Про допоміжні репродуктивні технології». Зараз над ним працює робоча група, яка буде намагатися дуже багато питань закріпити правильно саме на законодавчому рівні. Це фахівці галузі, керівники багатьох репродуктивних клінік, представники міністерства охорони здоров’я, депутатського корпусу, а також експерти-юристи.

На сьогодні ризики для пацієнтів репродуктивних клінік виникають на двох основних моментах:

— вибір лікувального закладу, який має позитивний багаторічний досвід вирішення таких медичних питань;

— побудова взаємовідносін між пацієнтом та репродуктивною клінікою на стадії укладання пісьмового договіру. Адже єдиної форми договору про надання медичних послуг із лікування безпліддя наразі не існує. Ми радимо, без супроводу юристів, такі договора не укладати, оскільки вони є основою взаємовідносин між всіма участниками цього процессу.

Конфіденційність донорства

На сьогодні в Україні донорство ми розділяємо на донорство ооцитів - яйцеклітин і донорство сперми. Якщо говорити про донорство ооцитів, то на сьогодні донорами, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я № 787, можуть бути навіть знайомі або близькі родичі. За таких умов, про анонімність, звичайно взагалі не може іти мова. Адже пацієнт приводить знайому особу і  вона дає згоду стати донором яйцеклітин. Але якщо донор - незнайома особа, то у неї немає можливості дізнатися про особи рецепієнтів та претендувати на майбутню дитину. Чому? Тому що ще в процесі оформлення стосунків з лікувальним закладом дотримується повна анонімність, і фізично донор, який здає свої яйцеклітини, не знає хто буде його реципієнтом. Тут немає жодних варіантів дізнатися і вимагати будь-яких компенсації у пар, що застосовують донорські яйцеклітини. В донорстві сперми така ж ситуація. Як правило, матеріал зберігається в кріобанках. І вже лікувальний заклад вирішує, в якому протоколі при лікуванні яких саме пацієнтів його використати. Тому зв’язок між донорами репродуктивних клітин і реципієнтом прослідкувати неможливо.

Права сурогатної матері та інтереси дитини

Україна в частині сурогатного материнства і взагалі, допоміжних репродуктивних технологій, має найбільш ліберальне законодавство. Наприклад, якщо брати Росію — то там сурогатна матір навіть після народження дитини має право залишити її собі. Держава лишає все на її розсуд. В Україні інша ситуація. Відповідно до положень Сімейного кодексу України та інших нормативних атків, у нас сурогатна матір із самого початку не має права на дитину, що виношує. Тобто, батьками дитини є її генетичні батьки. Після народження малюка сурогатна матір дає, нотаріально завірену згоду на запис генетичних батьків батьками народженої сурогатною матір’ю дитини. Відповідно до чинного законодавства, з цього моменту сурогатна матір втрачає будь-яке право на оскарження материнства. Але, якщо навіть до цього моменту вона забажає залишити дитину собі, як свідчить судова практика, дитину все одно залишать з її генетичними батьками.

У зв'язку з тим, що в Україні сурогатне материнство дозволено, а в деяких країнах заборонено, існує певна колізія. При лікуванні громадян, наприклад, Франції або Німеччини, приїжджаючи на територію України, відповідно до українського законодавства, мають право здійснити процедуру застосування сурогатного материнства. Але коли вони повертаються до себе в країну проживання, на стадії оформлення документів в посольстві — дітей, народжених у програмі сурогатного материнства, не дозволяють ввезти у їх країну, де така технологія заборонена. Ця проблема існує і, в першу чергу, це проблема інтересів дітей. Зараз, зокрема, це одна з причин створення нового законопроекту “Про допоміжні репродуктивні технології”. Треба вирішити проблему цих колізій — або дозволити або заборонити робити це іноземцям. Якщо дозволити, то визначити процедурні моменти та певний перелік документів, які вони повинні надати задля того, щоб у них не було потім жодних проблем з виїздом разом із дітьми.

Лікування безпліддя іноземців в Україні

Іноземні громадяни приїздять в Україну для застосування допоміжних репродуктивних технологій: як сурогатного материнства так і інших методик.

По-перше, в Україні, на відміну від багатьох європейських держав, дійсно застосування допоміжних репродуктивних технологій дозволено на законодавчому рівні і майже без жодних обмежень. В багатьох країнах Європи і Азії таке лікування або взагалі заборонене, або не дозволяється сурогатне материнство чи донорство. І за порушення закону передбачено, навіть, кримінальну відповідальність. Є ряд країн, в яких це дозволено, наприклад США чи Великобританія. Але там є певний механізм реєстрації і оформлення. По друге, вартість лікування. В Україні це відносно недорого у порівнянні з іншими країнами, в тому числі і Європи. Думка, що іноземні громадяни їдуть в першу чергу для лікування методом сурогатного матерниства є хибною. Якщо взяти статистику (не офіційну), метод сурогатного материнства із усіх методик допоміжних репродуктивних технологій складає приблизно 3%. І ці 3% включають лікування і українських і іноземних пацієнтів. Тому у нас не так багато іноземних громадян, як це здається на перший погляд, застосовують метод сурогатного материнства дуже багато українських громадян користуються цією методикою. 

Медичний туризм в Україні

На прикладі того, яким чином в Україні вирішуються з правової точки зору питання допоміжних репродуктивних технологій, як для громадян України, так і для іноземців, можна з впевненістю сказати, що в цій медичній галузі, існує “Медичний туризм”. 

Термін « медичний туризм » став поняттям, яке використовують більше в приватній медицині, є новим сучасним терміном, але в той же час законодавством України не визначений. Найчастіше даним терміном називають організацію надання медичних послуг пацієнтам за межами країни їх постійного проживання.

Законодавчу базу в даній сфері формують нормативно — правові акти регулюють правомірність (законність ) перебування іноземних громадян на території держави , порядок надання медичних і туристичних послуг , а також міжнародні стандарти надання медичних послуг , в Україні , в першу чергу це: Основи законодавства України про охорону здоров'я , ЗУ « Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» , ЗУ « Про туризм».

Залученням іноземних пацієнтів (організацією медичного туризму ) займаються : безпосередньо медичні заклади або ж спеціальні компанії , які враховують всі аспекти поїздки — готують повний пакет документів , здійснюють підбір медичного чи оздоровчого закладу , відкривають візу , при необхідності забезпечують супровід пацієнта.

Враховуючи , що термін «медичний туризм» не знайшов свого відображення в законодавстві України , основні умови надання даного роду послуг закріплюються сторонами у відповідному договорі. Серед таких умов , в першу чергу , виділяють:

• предмет договору , який повинен давати розшифровку усього переліку та обсягу послуг , орієнтовні терміни їх надання;

• чітко сформульовані права та обов'язки сторін;

• термін дії договору («... до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань »);

• ціну договору (з детальним описом всіх витрат);

• відповідальність сторін , компенсації та штрафні санкції ;

• форс-мажорні обставини ;

• юрисдикція і законодавство (із зазначенням країни і місця розгляду претензій і судових спорів) ;

• контактні особи та спосіб забезпечення комунікацій .

Такі самі поради, можна надати громадянам України перед укладенням договору на надання «медичного туризму» за кордоном, в іншій країні. 

Необхідно ознайомиться з можливістю отримання тієї чи іншої послуги, порядку і термінів її надання , якісному відповідністю встановленим міжнародним стандартам. У разі виїзду за кордон з метою отримання медичних послуг , необхідно ознайомиться з режимом перебування в країні Вашого напрямки, а також можливістю , у разі необхідності, продовження термінів перебування , перш за все, мова йде про візовий режим. 

В той же час, досвід юриста та професійна правова допомога в усих питаннях, лікування здоров’я, однозначно надасть важливу підтримку та позбавить зайвих хвилювань.