Уряд

25 липня 2013 року

Уряд та НАТО підпишуть Угоду про перезахоронення радіоактивних відходів

Між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) буде підписано Імплементаційну угоду про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні. 24 липня 2013 року  Уряд прийняв відповідне розпорядження.

Метою розпорядження є схвалення Імплементаційної угоди та надання повноважень на її підписання Міністрові екології та природних ресурсів.

Підписання Імплементаційної угоди створить правові підстави для здійснення за рахунок міжнародної технічної допомоги країн-членів НАТО у рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ комплексу заходів щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР, реабілітації території сховищ радіоактивних відходів, у контексті зменшення загрози потенційного розповсюдження радіоактивних відходів та їх негативного впливу на навколишнє середовище і небезпеки для населення.

5 серпня 2013 року

Cхвалено Стратегію розвитку системи управління державними фінансами

Уряд схвалив Стратегію розвитку системи управління державними фінансами. Розпорядження підготовлено з метою визначення основних напрямів та шляхів розвитку системи управління державними фінансами на період до 2017 року.

 До складових системи управління державними фінансами, необхідність розвитку яких знайшлавідображення у проекті Стратегії, відносяться:

• державна податкова політика;

• середньострокове бюджетне прогнозування та планування, програмно-цільовий метод,стратегічне планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів;

• управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом;

• квазіфіскальні операції;

• система бухгалтерського обліку в державному секторі;

• система державних закупівель;

• державні інвестиції;

• державний внутрішній фінансовий контроль;

• незалежний зовнішній фінансовий контроль;

• протидія корупції у сфері державних фінансів;

• доступ громадськості до інформації з питань бюджету.

Зміст, складові, структура та обсяг коштів проектів Стратегії та Плану заходів з її реалізаціївизначено за результатами проведення засідань Робочої групи з розвитку системи управліннядержавними фінансами, обговорень на рівні експертів заінтересованих органів, а також консультацій зпредставниками програми Єврокомісії СІГМА.

Очікується, що важливим наслідком прийняття акта буде відновлення фінансовогоспівробітництва між Урядом України та Європейським Союзом в рамках Угод про фінансування програмсекторальної бюджетної підтримки ЄС, що на сьогодні передбачають надання на безоплатній табезповоротній основі до бюджету України фінансових ресурсів у сумі до 210 млн. євро протягом 2013 — 2015 років для підтримки реалізації державної політики у сферах енергетики, енергоефективності,стандартизації, охорони довкілля, транспорту та управління кордоном.

5 серпня 2013 року

Україна та Марокко підпишуть Угоду про співробітництво у сфері кінематографії

Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження КМУ «Про підписання Угоди про спільне виробництво і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко». Відповідне рішення прийнято 1 серпня 2013 року під час засідання Уряду.

Підписання акта необхідне для забезпечення підписання Угоди про спільне виробництво і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко, що дасть можливість:

- розвивати та зміцнювати співпрацю у сфері кінематографії між Україною та Марокко через ефективне використання потенціалу обох країн у сфері кіновиробництва;

- створювати та просувати спільний конкурентоспроможний кіно- продукт на міжнародному ринку;

- сприяти обміну інформацією та досвідом у сфері кіно.

Угода про спільне виробництво і співробітництво у сфері кінематографії між Україною та Марокко сприятиме оптимізації двосторонніх зв’язків як на державному, так і на підприємницькому рівні, розвитку кіноіндустрії, просуванню кіномистецтва України на світовий ринок, посиленню міжнародних позицій України у сфері кіновиробництва, підвищенню ефективності співпраці у сфері кіно.

5 серпня 2013 року

Уряд схвалив Концепцію створення системи державної підтримки експорту України

Уряд схвалив підготовлену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Концепцію створення системи державної підтримки експорту України. Відповідне розпорядження прийнято 1 серпня 2013 року.

Виступаючи на засіданні Уряду, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасоловповідомив, що Концепція має на меті створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної підтримки експорту, що сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір.

«Реалізація Концепції дасть змогу розв’язати важливі питання у сфері експортної діяльності через формування комплексу заходів державного стимулювання експортерів, виконання яких створить сприятливі економічні, правові, організаційні умови для розширення експорту», — підкреслив Міністр.

За його інформацією, Концепцією, зокрема, передбачена оптимізація товарної структури експорту у напрямі нарощення частки продукції з високим рівнем доданої вартості, а також географічна диверсифікація традиційного експорту товарів українського походження, що ґрунтується на аналізі попиту на закордонних ринках та виявленні найбільш перспективних з них.

Міністр повідомив, що після схвалення Концепції Мінекономрозвитку разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде розроблено план заходів щодо її реалізації.

При цьому Ігор Прасолов зазначив, що при формуванні плану заходів значну увагу буде приділено, зокрема, фінансовій підтримці вітчизняних виробників, впровадженню сучасних механізмів такої підтримки з урахуванням кращого світового досвіду.

Міністр повідомив, що 23 липня він зустрічався з представниками італійського експортного кредитного агентства SACE. На зустрічі обговорювався досвід роботи інституцій з підтримки експорту та можливі шляхи співпраці з італійською стороною.

8 серпня 2013 року

Уряд збільшив грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів

Уряд підтримав пропозицію Мінсоцполітики щодо збільшення розмірів грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. Про це сказала Міністр соціальної політики України Наталія Королевська, коментуючи затвердження відповідної постанови КМУ 7 серпня 2013 року.

«Постанова передбачає збільшення розмірів грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування у середньому на 50% на місяць для однієї особи», — сказала Наталія Королевська.

Міністр нагадала, що розміри таких компенсацій не змінювалися понад 10 років. «За цей час ціни на бензин та технічне обслуговування автомобіля зросли більше ніж у 3 рази», — зауважила вона.

«Це підвищення стосується близько 82 тис. інвалідів. На ці потреби у бюджеті 2014 року буде передбачено 6,2 млн. грн.», — підкреслила Наталія Королевська.

Довідково:

Підвищення стосується близько 82 тис. інвалідів, з яких 34 241 інвалід отримує компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (з них мають у користуванні автомобіль 32 716 осіб, а мотоколяску — 1 525 осіб) та 47 581 інвалід отримує компенсацію на транспортне обслуговування, оскільки вони мають право на забезпечення автомобілем, але не отримали його.

9 вересня 2013 року

Схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року

Відповідне розпорядження № 603-р прийнято на засіданні Уряду 17 липня 2013 року.

Забезпечення формування якісно нової державної політики є важливим фактором відновлення стратегічної ролі вітчизняної промисловості у стимулюванні економічного зростання та підвищенні конкурентоспроможності економіки України.

Визначальний вплив на ситуацію у промисловості має цінова кон’юнктура на основні експортні позиції (сталь, прокат) та попит на продукцію машинобудування. У той час як частка металургійного виробництва в обсязі реалізованої продукції переробної промисловості становила за підсумком 2012 року 27,8 відсотка, частка машинобудування становила всього 18,7 відсотка. Це у 2—4 рази нижче за рівень, що мають розвинуті країни.

Метою Програми є комплексне розв’язання проблемних питань функціонування промислового сектору економіки України шляхом розроблення організаційно-економічного механізму та залучення ресурсів для реалізації завдань структурно-технологічної модернізації вітчизняної промисловості у напрямі збільшення частки високотехнологічних видів діяльності в обсягах виробництва та експорту, задоволення потреб внутрішнього ринку у продукції власного виробництва, зростання зайнятості та підвищення завдяки цьому добробуту населення.

Реалізація Програми сприятиме збереженню існуючих та створенню нових робочих місць, підвищенню реального життєвого рівня громадян та їх соціального захисту, зменшенню залежності від імпорту промислових товарів завдяки освоєнню їх виробництва вітчизняними підприємствами, що дасть змогу знизити темпи щорічного приросту до 9-9,5 відсотка, забезпеченню середньорічних темпів приросту експорту промислової продукції не менш як на 7-10 відсотків,зменшенню обсягу споживання енергоресурсів шляхом модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств.