Парламент

1 серпня 2013 року

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування планує під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання розглянути більше 100 законодавчих документів 

Зокрема, до розгляду у другому читанні готуватиметься законопроект про внесення змін до деяких законів щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. № 0866).

Документом пропонується, зокрема, встановити, що для забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають проводити консультації з громадськістю, сприяти здійсненню громадської експертизи їхньої діяльності, а також систематично інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема, про підготовку, прийняття та виконання рішень.

Комітет планує також підготувати до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законів у зв'язку з прийняттям Закону "Про державну службу" (реєстр. № 0871), яким, зокрема, пропонується визначити особливості дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби, підстави припинення служби, тощо.

Заплановано також розгляд законопроектів у порядку їх підготовки до першого читання та низки постанов про призначення місцевих виборів; проведення виїзних засідань Комітету, комітетських слухань та "круглих столів" з актуальних питань, які належать до предметів відання Комітету.

7 серпня 2013 року

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує розглянути близько 60 законодавчих документів

У Комітеті триватиме, зокрема, робота над законопроектом про внесення змін до статті 2 Закону "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (щодо можливості розміщення навчальних закладів). Документом (реєстр. № 2284) пропонується доповнити чинний закон положенням, яке усуне обмеження щодо передачі в оренду будівель та споруд цих дитячих центрів для розміщення навчальних закладів незалежно від форми власності.

Члени Комітету планують також розглянути законопроект про внесення змін до Сімейного кодексу (щодо невідворотності обов’язку утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав). Проектом (реєстр. № 2548) пропонується зобов’язати суд приймати рішення про призначення аліментів одночасно з процедурою позбавлення батьківських прав. 

Розглядатиметься також законопроект про внесення зміни до статті 29 Закону "Про фізичну культуру і спорт" (щодо посади інструктора з фізичної культури у сільській місцевості). Документом (реєстр. №2830) пропонується встановити, що створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя, шляхом внесення пропозицій про запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі апаратів виконкомів сільських, селищних рад з кількістю постійного населення більше 3 тисяч жителів мають сприяти виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в сільській місцевості.

12 серпня 2013 року

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує розглянути більше 40 проектів законодавчих документів

 До другого читання готуватиметься законопроект  про внесення змін до Закону "Про громадянство України" (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство) (реєстр. № 0919). Документом пропонується встановити, що підставами для втрати громадянства України, зокрема, мають бути: добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави; а також випадки, у яких громадянин звертався із заявою чи клопотанням про набуття громадянства іншої держави, відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто; або отримав та використовував документи, які засвідчують громадянство іншої країни.

В рамках процедури підготовки до першого читання розглядатиметься також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні (реєстр. № 2342). Документом, зокрема, пропонується визначити, що дискримінація – це ситуація, у якій особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або уявними, зазнала, зазнає або може зазнати обмеження у будь-якій формі.

16 серпня 2013 року

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує розглянути понад 180 законопроектів

 Зокрема, триватиме підготовка до розгляду у другому читанні законопроектів про прокуратуру (реєстр. №0886), який містить комплекс нормативних положень про правовий статус й порядок організації і діяльності прокуратури, її працівників, повноваження прокурорів різних рівнів, правову природу актів прокурора тощо; та про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу щодо порядку та умов відбування покарання (реєстр. №1131), який розроблено з метою упорядкування умов відбування покарання засудженими до обмеження та позбавлення волі.

За процедурою підготовки до другого читання розглядатиметься також законопроектпро внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння(реєстр. №0890). Проектом передбачається внесення змін до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального та Кримінального кодексів, що стосуються порушення Правил дорожнього руху. 

У Комітеті готується до другого читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо правил паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення цих правил (реєстр. №2499), яким, зокрема, пропонується зміни щодо визначення органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках порушення вимог розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів.

В рамках процедури підготовки до розгляду у першому читанні розглядатиметься, зокрема, законопроект про Державне бюро розслідувань України (реєстр №3042), який узгоджується з резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1549 (2007) "Функціонування демократичних інституцій в Україні" та містить комплекс нормативно-правових положень щодо правового статусу та порядку організації діяльності бюро. 

Комітет планує провести низку парламентських та комітетських слухань, "круглих столів" та конференцій.

20 серпня 2013 року

Комітет з питань охорони здоров‘я під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує розглянути до першого читання близько 30 законопроектів

 Зокрема, обговорюватиметься законопроект про медичні вироби (реєстр. №2648). Документом планується врегулювати правовідносини, пов'язані з введенням в обіг та в експлуатацію медичних виробів, приладдя медичних виробів різного призначення, та визначити права та обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

Як повідомляють у Комітеті, документ відповідає положенням директив Ради Європи "Про медичні вироби" (93/42/ЄEC), "Про активні медичні прилади для імплантації" (90/385/ЄEC), "Про медичні діагностичні засоби in vitro" (98/79/ЄEC).

Комітет планує також розглянути законопроект про профілактику травматизму невиробничого характеру (реєстр. №2904). Документом пропонується визначити основні засади реалізації державної політики у сфері суспільних відносин профілактики травматизму невиробничого характеру, спрямованої на забезпечення безпечних умов життя та діяльності людини.

22 серпня 2013 року

Комітет з питань культури і духовності під час третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує опрацювати близько 130 проектів законодавчих актів

 Зокрема, до другого читання планується підготувати проект постанови про Рекомендації парламентських слухань "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні" (реєстр. №2246а).

До другого читання опрацьовуватиметься також проект закону про внесення змін до Закону "Про видавничу справу" (щодо суб'єктів видавничої справи) (реєстр. №0896).

Документом пропонується викласти у новій редакції статтю 1 чинного закону, яка містить визначення термінів, що вживаються у цій галузі. Законопроектом передбачено також норму, відповідно до якої видавнича справа має бути спрямована, зокрема, на випуск видань мовами національних меншин України (у тому числі російською) для задоволення їх культурно-освітніх потреб. Планується також доповнити чинний закон положенням, відповідно до якого держава надаватиме підтримку суб’єктам видавничої справи, створюватиме сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

Згідно із Планом роботи Комітету, протягом наступної сесії мають бути проведені комітетські слухання тему: "Удосконалення правових механізмів забезпечення соціального захисту працівників культури" та "круглий стіл" на тему: Круглий стіл на тему: "Шляхи удосконалення діяльності архівних установ та проблема вільного доступу до досліджень "білих плям" української історії".