ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК НА УТИЛІЗАЦІЮ

З 01.09.2013 набрав чинності Закон України від 04.07.2013 р. №422-VІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм» (надалі — Закон), яким запроваджена сплата екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Відповідно до Закону, платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:

— ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту;

— здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;

— придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України, тобто в осіб, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей.

Об’єктом оподаткування визначені:

— транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;

— транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;

— транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України;

— транспортний засіб, придбаний в інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів;

— кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України.

Суми, що справлятимуться за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) — від 4730 до 30250 гривень; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) — від 8800 гривень.

undefined

Датою виникнення податкового зобов’язання відповідно до норм даного Закону є:

— для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, — дата подання до митного органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);

— для транспортних засобів, вироблених в Україні, - дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;

— для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, - дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ.

Відтепер, на підставі положень даного Закону, державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів, буде здійснюватись, окрім іншого, на підставі пред’явлення довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, що були придбані до 1 вересня 2013 року.

Довідку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів оформлюють:

— особа, яка здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспортних засобів на внутрішньому ринку України та не взяла на себе зобов'язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до закону щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб;

— митний орган, у разі пропуску транспортного засобу (кузову) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України;

— відповідний орган внутрішніх справ, у разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного в особи, яка не є платником податку згідно підпункту 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України.

Необхідно звернути увагу на те, що згідно положень вищевказаного Закону, при переході права власності на транспортний засіб, з якого сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такий податок у зв'язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власникові довідку про сплату цього податку або довідку про звільнення від сплати цього податку. 

На даний час, враховуючи певні нововведення, а також  певні прогалини та колізії даного Закону, уповноважені державні органи надають роз’яснення щодо його застосування. 

Зокрема, відповідно до роз’яснень, які в своїй службовій телеграмі надав Департамент ДАІ МВС України, у осіб, у яких дата виникнення податкового зобов’язання виникла до вступу в дію Закону, сплата такого податку та наявність відповідної довідки законодавством не передбачена.

В свою чергу, Президент України з метою вдосконалення законодавчого регулювання питань, пов’язаних з утилізацією транспортних засобів, сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, доручив внести відповідні зміни до законодавчих актів України, зокрема, усунути положення, які не узгоджуються з міжнародними зобов'язаннями України, взятими у процесі вступу до Світової організації торгівлі, насамперед положень щодо особливостей діяльності суб'єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, а також положень, за якими такі суб'єкти не є платниками екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних
засобів. 

Сисоєнко Ірина Володимирівна

Адвокат, Партнер Юридичної компанії "Бабич, Сисоєнко і Партнери"