ПРОКУРАТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

Кожем'якін Андрій Анатолійович
Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

У 1996 році при вступі до Ради Європи Україна взяла на себе зобов'язання виконати рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи та Венеціанської комісії щодо створення прокуратури європейського зразка, зокрема у частині загального нагляду, посилення незалежності прокурорів та переміщення акцентів у її статусі, функціях та повноваженнях від виконавчої до судової гілки влади, а саме: роль та функції Генеральної прокуратури будуть змінені (особливо відносно здійснення загального контролю за дотриманням законності), трансформуючи цей інститут в орган, який відповідатиме стандартам Ради Європи (Висновок №190 (1995) ПАРЄ щодо заявки України на вступ до Ради Європи).

З цього часу у Верховній Раді України III, IV, та VI скликань було зареєстровано низку законопроектів щодо оновлення законодавчої бази діяльності прокуратури:

ІІІ скликання: законопроект реєстр. ном. 3001 «Про прокуратуру (нова редакція), ініціатори - Васильєв Г.А., Кармазін Ю.А., Медведчук В.В., Мичко М.І.,Развадовський В.Й. ); альтернативні законопроекти 3001-1, 3001-2, 3001-3, 3001-4 ;

IV скликання: законопроекти реєстр. №2585 від 26.12.2002 р., ініціатори М.О. Потебенько, Ю.А. Кармазін; реєстр. № 3757 від 10.07.2003, ініціатори М.О. Потебенько, Ю.А. Кармазін.

Втім, всі ці законодавчі ініціативи, за висновками європейських експертів, були визнані такими, що не мають на меті реформування існуючої системи прокуратури, котру Україна успадкувала з радянських часів. Венеціанська комісія неодноразово зазначала, що прокуратура залишається потужним інститутом, функції якої значно перевищують обсяг функцій, виконуваних прокурором у демократичній правовій державі. Цей інститут був названий прокуратурою радянського типу (CDL-AD(2006)029. пп. 3 і 4). 

VІ скликання: проект Закону «Про прокуратуру», реєстр. №2491 від 16.05.2008р (на заміну 19.09.2008р.), ініціатори В.Д. Швець, Ю.В. Прокопчук, В.Л. Сівкович.

 Законопроект реєстр. № 2491 прийнятий у першому читанні за основу 14 квітня 2009 року. 

undefined

Протягом 2008-2012р.р. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності неодноразово виносив на обговорення (на засіданнях комітету, круглих столах, науково-практичних конференціях та на слуханні у Комітеті) підготовлену до розгляду у другому читанні порівняльну таблицю законопроекту 2491.

Слід зазначити, що усі підготовлені Комітетом варіанти порівняльної таблиці не підтримувались європейськими експертами, що не дозволяло подати її на розгляд Верховної Ради України..

Відповідно до статті 106 Регламенту Верховної Ради України законопроект реєстр. № 2491 внесений на розгляд Верховної Ради України сьомого скликання під реєстр. №0886 у редакції, прийнятій за основу.

02 квітня 2013 року проект Закону України «Про прокуратуру», реєстр.
№ 0886 включено до порядку денного другої сесії (Постанова ВРУ №158-VII від 02.04.2013), як такий, що готується до розгляду у другому читанні.

17 квітня 2013 року Комітет на своєму засіданні затвердив зміст порівняльної таблиці законопроекту реєстр. №0886 та ухвалив рішення про направлення її до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції та інших органів державної влади, Національної академії прокуратури, Академії адвокатури, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету внутрішніх справ, інших юридичних навчальних закладів та наукових установ, а також міжнародних організацій та інших громадських організацій для надання висновків і пропозицій до законопроекту до другого читання у новій редакції з урахуванням Висновку Венеціанської Комісії №667/2012 від 15 жовтня 2012 року щодо проекту Закону «Про прокуратуру», підготовленого українською Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

При цьому голові підкомітету з питань діяльності та організації органів прокуратури Мисику В.Ю. доручено узагальнити висновки вищезазначених органів і установ та забезпечити організаційну роботу по підготовці проведення слухань у Комітеті з залученням юридичної громадськості та міжнародних експертів.

Законопроект реєстр. № 0886, підготовлений до другого читання у редакції, що була предметом розгляду Комітету 17.04.2013 року, станом на 18.06.2013 року загалом оцінюється органами державної влади та науковими установами як такий, що відповідає курсу України на євроінтеграцію та міжнародним стандартам діяльності органів прокуратури.

Зокрема, таку позицію висловили Міністерство юстиції України (лист від 31.05.2013 р. №848-0-1-13/11), Служба безпеки України (лист від 20.05.2013 року №16/2078), Академія адвокатури України (лист від 23.05.2013 р. №254), Міністерство внутрішніх справ (лист від 15.05.2013 року №7933/3р), Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (лист від 23.05.2013 року №101-796/0/4-13), Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (лист від 25.05.2013 року №121-01-1545), надавши водночас конкретні пропозиції щодо вдосконалення окремих положень законопроекту, які наразі опрацьовуються в комітеті.

undefined

Порівняльна таблиця до законопроекту реєстр. №0886 направлена до Адміністрації Президента для можливого використання при підготовці для подання Президентом України законопроекту щодо нової редакції Закону України «Про прокуратуру».

Разом з тим, наступний законопроект щодо викладення Закону України «Про прокуратуру» згідно з вимогами Регламенту Верховної Ради України не може бути зареєстрований у Верховній Раді України до завершення розгляду законопроекту, підготовленого Комітетом до другого читання (реєстр.№0886). В іншому випадку — це буде порушення Регламенту Верховної Ради України, який затверджений Законом України.

Тому, Верховна Рада України має прийняти одне з остаточних рішень щодо законопроекту під реєстр. №.0886 (прийняти в цілому як закон або відхилити чи зняти з розгляду).