Парламент

16 квітня 2013 року

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини)

Законом передбачено вичерпний перелік документів з метою отримання державної допомоги при народженні дитини для подання до органу праці та соціального захисту населення, а саме: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; свідоцтво про народження дитини; заяву у довільній формі одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина.

Встановлюється також, що усі інші дані, необхідні для отримання цього виду допомоги, орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини, самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією.

Документ містить також норму, відповідно до якої органи праці та соціального захисту зобов’язані надавати територіальному органу/підрозділу Державної міграційної служби України дані для реєстрації місця проживання дитини, які вказала особа, що звертається за допомогою, та не пізніше, ніж протягом 10 днів з моменту подання заяви про призначення допомоги, приймати рішення про призначення або про відмову у призначенні допомоги.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2313.

16 квітня 2013 року
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення зміни до статті 59 Закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів

Проектом пропонується доповнити чинний закон новою частиною, згідно з якою пропуск радіоактивних матеріалів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності отриманого з використанням засобів інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення.

18 квітня 2013 року
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"

Законодавчим актом з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключено статті 172-2 "Порушення обмежень щодо використання службового становища" та 172-3 "Пропозиція або надання неправомірної вигоди".

Документом у Кримінальному кодексі таке кримінально-правове поняття, як "хабар" замінено поняттям "неправомірна вигода". При цьому, кримінальна відповідальність встановлюється не тільки за давання або отримання, а й за пропозицію чи обіцянку такої неправомірної вигоди.

Законом також встановлюється кримінальна відповідальність за пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди не тільки службовій особі, а й будь-якому працівнику державного підприємства, установи чи організації.

Відповідний законопроект зареєстровано за №2802.

18 квітня 2013 року
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення"

Угоду ратифіковано з урахуванням застережень, що були зроблені під час підписання Угоди ("Українська сторона утримується від зобов’язань стосовно гармонізації в рамках СНД національного законодавства (пункт "а" статті 3), а також стосовно здійснення погоджених у рамках СНД заходів для виконання положень універсальних і регіональних багатосторонніх договорів (пункт "б" статті "3").

Ратифікація зазначеного міжнародного договору, який був вчинений 5 жовтня 2007 року у м. Душанбе, створить правові засади для координації співробітництва України з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав у питаннях боротьби з розкраданням культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення, більш повного забезпечення прав і законних інтересів громадян України в цій сфері.

Угодою передбачено партнерство за такими напрямами як вдосконалення та гармонізація нормативної правової бази сторін у питаннях: боротьба з розкраданням культурних цінностей та їх повернення; аналіз стану і динаміки злочинності, пов'язаної з розкраданням культурних цінностей, і результатів боротьби з нею; вдосконалення механізмів взаємодії правоохоронних та інших органів для прийняття узгоджених заходів з протидії розкраданням культурних цінностей і забезпечення їх розшуку і повернення. Кожна зі сторін забезпечує ведення відповідними компетентними органами інформаційних баз даних про зниклі, втрачені, викрадені, розшукувані, а також про затримані, вилучені, заарештовані або конфісковані культурні цінності. Угода не передбачає питань видачі осіб, причетних до розкрадання культурних цінностей.

Відповідний законопроект зареєстровано за №0013.

18 квітня 2013 року
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

Угоду ратифіковано з урахуванням застереження України про незастосування абзацу першого статті 14 Угоди (покладення на Раду міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав координації діяльності уповноважених органів Сторін із реалізації Угоди), яке було зроблено під час підписання Угоди.

Головною метою Угоди, що була вчинена 3 вересня 2011 року у м. Душанбе, є створення правових підстав для розвитку співробітництва між Україною та державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав у сфері увічнення пам'яті жертв війни, взаємодії державних установ та громадських організацій у проведенні пошуку, обліку, облаштування, забезпеченні збереження і утримання військових поховань і військових пам'ятників, а також ексгумації та перепоховання жертв війни.

Відповідний законопроект зареєстровано за №0011.

18 квітня 2013 року
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України)"

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України)" Законодавчим актом норми чинного законодавства України приведено у відповідність до положень Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173), ратифікованою Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року, в частині запровадження процедури конфіскації майна та доходів, отриманих від корупційних діянь, а також реалізації заходів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Законом, зокрема, доповнено чинний Кримінальний кодекс новими статтями 96¹ "Спеціальна конфіскація" та 96² "Випадки застосування спеціальної конфіскації". Документом також викладено в новій редакції статті 368 та 369 Кримінального кодексу, при цьому, поняття "хабар" замінено поняттям "неправомірна вигода".

18 квітня 2013 року
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях"

Законодавчим актом схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі в українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні "Фарватер Миру - 2013", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2013", українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2013", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка  2013".

Відповідний законопроект зареєстровано за №2757.

30 квітня 2013 року
Комітет з питань охорони здоров‘я підтримує законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров'я

Також планується надавати цій категорії працівників щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), а також щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Передбачається також, що медичні і фармацевтичні працівники отримуватимуть надбавку за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу медичної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків.

www.iportal.rada.gov.ua