Уряд

15 листопада 2012 року

Уряд схвалив Угоду про культурне співробітництво між Україною та Республікою Ірак

Кабінет Міністрів України схвалив Угоду про культурне співробітництво між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Ірак. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні  Уряду 14 листопада  2012 року.

Проект цього документа розроблено Міністерством культури з метою актуалізації тексту Угоди про культурне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Ірак, затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів від 28 грудня 2011 р. № 1342-р та з урахуванням запропонованих іракською стороною правок до тексту, зокрема, до прикінцевих положень, які регламентують порядок набрання чинності Угодою.

Затвердження проекту розпорядження дозволить схвалити нову редакцію Угоди про культурне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Ірак та створить юридичні підстави для підписання Угоди  Міністром закордонних справ України в ході його візиту до Республіки Ірак.

15 листопада 2012 року

Уряд узгодив нормативно-правову базу щодо боротьби з туберкульозом в Україні

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України, яка передбачає приведення у відповідність існуючих нормативно — правових актів до нової редакції Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».

Суть змін полягає у деталізації вікових категорій осіб (малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу), яким визначено норми харчування, та зміні назви Академії медичних наук України на Національну академію медичних наук України.

Визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ обумовлено зміною повноважень ЦОВВ у частині встановлення порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз та  встановлення порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів.

Відповідно до  частини другої статті 9 та частини третьої статті 19 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, в тому числі відносяться:

— встановлення порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз;

— встановлення порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів.

Крім  того,  у  зв’язку  із  внесенням  постановою КМУ змін, що передбачають зміну назви Академії медичних наук України на Національну академію медичних наук України, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу» потребує приведення у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 732.

19 листопада 2012 року

Уряд виділив кошти на невідкладні природоохоронні заходи

Уряд виділив кошти для чергових кроків щодо поліпшення екологічного стану озера Лебедине на Сумщині та навколишніх територій навколо існуючих  полігонів твердих відходів міст Харкова та Горлівки. Відповідне розпорядження «Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів» прийнято 19 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України.

Документом передбачено фінансування за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 01.01.2012 року.

Міністерству екології та природних ресурсів призначено 26,397 млн. грн. для здійснення у 2012 році природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для об’єктів, реконструкцію та будівництво яких передбачається здійснити у 2013-2014 роках.

Це стосується будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із системою збору, утилізації газу, утвореного на полігоні, та виробництва електричної енергії в м. Дергачі Харківської області. Також розроблятиметься документація щодо проведення робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озера Лебедине в м. Лебедин Сумської області.  Окрім цього, частину коштів спрямують на розробку документації будівництва регіонального полігона промислових та будівельних відходів з комплексом з переробки твердих побутових відходів з поглибленим сортуванням і утилізацією таких відходів для виробництва теплової та електричної енергії та її подальшої реалізації в м. Горлівка Донецької області.

Це сприятиме поліпшенню екологічного стану як об’єктів, так і прилеглих територій.

20 листопада 2012 року

Уряд звільняє від ПДВ енергозберігаюче обладнання, яке не виробляється в Україні

Уряд вніс зміни до переліку товарів, які звільняються від ПДВ. Відповідну постанову «Про внесення змін до переліку енергозберігаючих  матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість» Кабінет Міністрів прийняв 19 листопада 2012 року.

Це сприятиме стимулюванню здійснення заходів з енергозбереження на підприємствах вугільної галузі, впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації та технічному переоснащенню вітчизняних вугледобувних підприємств. Що в свою чергу, створить умови для прискорення переходу вітчизняних підприємств до використання світових стандартів у галузі енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та світовому ринках.

Документом доповнюється відповідний перелік, затверджений постановою КМУ від 14 травня 2008 року №444, додатковими товарними позиціями. Зміни стосуються товарів, аналоги яких не виробляються в Україні та щодо яких можуть бути надані встановлені законодавством преференції. Для останніх обов’язковим є висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність проекту, за яким ввозяться товари, вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження.

Очікується, що це рішення Уряду сприятиме отриманню позитивних ефектів у економічній, інвестиційно-інноваційній, енергетичній та соціальній сферах. Зокрема, сприятиме підвищенню не лише енергоефективності вугледобувних підприємств, а й збільшенню обсягів видобутку вугілля.

28 листопада 2012 року

Уряд пропонує удосконалити
законодавство у сфері боротьби
з тероризмом

Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства, законів «Про боротьбу з тероризмом» та «Про Службу безпеки України» з метою уточнення в законодавстві поняття «терористична організація». Відповідний законопроект, який розробило Міністерство юстиції на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України, було схвалено 28 листопада 2012 року на засіданні Уряду.

На сьогодні жодним законодавчим актом України не визначено порядок визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною. Не визначено також орган державної влади, до повноважень якого відноситься право звернення до суду з цього питання, підсудність таких справ, можливу доказову базу, процедуру розгляду судами тощо.

У той же час у законодавстві містяться норми, які передбачають ліквідацію організації та конфіскацію майна, у разі вчинення нею терористичного акту, і визнання її терористичною за рішенням суду. Також Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Відтак Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства, якими визначити, що справи про визнання організацій, які є юридичними особами, терористичними підсудні Вищому адміністративному суду України, як суду першої інстанції, та що постанови суду про визнання організації терористичною підлягають негайному виконанню.

Закон України «Про Службу безпеки України» пропонується доповнити новим пунктом, встановивши право органів Служби безпеки України в рамках проведення заходів щодо боротьби з тероризмом ініціювати згідно із законом перед органами прокуратури питання щодо подання позову до суду про визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною. Такі ж зміни пропонується внести і до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Крім того, проектом Закону пропонується доповнити Закон України «Про боротьбу з тероризмом» положенням, яке врегулює питання визнання організації, яка є юридичною особою, терористичною.

8 грудня 2012 року

Уряд затвердив додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації

Кабінет Міністрів України на засіданні 5 грудня 2012 року затвердив додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації.

Відповідне розпорядження прийнято зважаючи на необхідність утилізувати непридатні для подальшого використання та небезпечні при зберіганні боєприпаси в рамках Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання та зберігання на 2008-2017 роки.

Прийняття документа, яким передбачено утилізувати боєприпаси загальним обсягом 22,4 тис. тонн (брутто), дасть змогу заощадити кошти на перевезенні боєприпасів з військових частин, які підлягають розформуванню, вивільнити місця зберігання боєприпасів у перспективних військових частинах та зменшити ймовірність виникнення техногенних загроз у країні.

На утилізацію зазначених у розпорядженні боєприпасів з Державного бюджету України необхідно майже 190 млн. грн.