Парламент

6 листопада 2012 року

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про всеукраїнський референдум"

Закон прийнято в редакції першого читання.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування

Встановлюється також, що предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь — які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України.

Закон містить також норму, відповідно до якої право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, є учасниками всеукраїнського референдуму. Підставою реалізації громадянином України свого права голосу на всеукраїнському референдумі є його включення до списків учасників всеукраїнського референдуму на дільниці всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому цим законом.

Згідно з документом, будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на участь у всеукраїнського референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у процесі всеукраїнського референдуму, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим законом.

Відповідний законопроект зареєстровано за №6278.

6 листопада 2012 року

Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про звернення Центральної виборчої комісії з приводу виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223"

Згідно із документом, "у зв'язку із неможливістю встановлення Центральною виборчою комісією в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223 результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" Верховна Рада України рекомендувала Центральній виборчій комісії:
• призначити відповідно до частини другої статті 104 Закону України "Про вибори народних депутатів України" повторні  вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223 та забезпечити їх проведення згідно з названим законом;
• визначити у встановленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Постанова також містить рекомендацію Кабінету Міністрів України: в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення у встановленому порядку фінансування повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Відповідний проект постанови зареєстровано за №11398. 

20 листопада 2012 року

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр" з пропозиціями Президента України

Народні депутати погодилися, зокрема, із пропозицією Президента України встановити, що особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів, видається відповідний документ, що не містить безконтактного електронного носія, чи задовольняється заява про відмову від внесення інформації до такого носія.

Верховна Рада, враховуючи, що передбачена законом можливість продовження строку дії посвідчення особи моряка не відповідає вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), які передбачають, що інформація, відображена в документі, повинна бути аналогічна тій, що внесена до машинозчитувальної зони та безконтактного електронного носія в документі, підтримала також пропозицію, відповідно до якої посвідчення особи моряка видається на п'ять років. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка воно підлягає обміну в порядку, встановленому для його видачі.

Відповідний законопроект зареєстровано за №10492.

20 листопада 2012 року

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про засади функціонування ринку електричної енергії України

Проект закону містить пропозиції щодо створення дієвого та конкурентного ринку шляхом врегулювання питань функціонування ринку електричної енергії України на засадах:
• вільного вибору енергопостачальника споживачем;
• рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії; рівної можливості доступу до магістральних і міждержавних та/або місцевих (локальних) електричних мереж, рівної можливості доступу до ринку електричної енергії);
• функціонування конкурентних ринків електричної енергії: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу  наперед», балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку електричної енергії;
• забезпечення безперебійності електропостачання споживачам шляхом врегулювання діяльності гарантованих постачальників електроенергії;
• гарантування повноти та своєчасності фінансування розрахунків за електроенергію з гарантованими енергопостачальниками;
•врегулювання принципів розрахунків між учасниками ринку електричної енергії, впровадження рахунків із спеціальним режимом використання та механізму  розподілу коштів на засадах алгоритму.

Положеннями проекту закону встановлюються гарантії незалежності електророзподільних підприємств шляхом відокремлення функцій передачі та постачання електроенергії

Перехідними положеннями проекту закону передбачено умови, необхідні для сталого функціонування енергетичної системи України на період реформування та остаточної лібералізації ринку електричної енергії України.

6 грудня 2012 року

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

Законом визначено на 2013 рік:

•доходи Державного бюджету у сумі 361.510.089,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету — у сумі 315.224.383,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету — у сумі 46.285.705,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

•видатки Державного бюджету у сумі 410.660.505,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету — у сумі 363.649.669,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету — у сумі 47.010.835,9 тис. гривень;

• повернення кредитів до Державного бюджету у сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України —
у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;

•надання кредитів з Державного бюджету у сумі 13.381.689,1 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 317.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;

• граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 50.432.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 5.897.463,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

•оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету, визначених цією статтею.

Зокрема, згідно із законом, у 2013 році установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1108 гривень, з 1 грудня —1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

•дітей віком до 6 років: з 1 січня — 972 гривні, з 1 грудня — 1032 гривні;

•дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня —1210 гривень, з 1 грудня — 1286 гривень;

•працездатних осіб: з 1 січня — 1147 гривень, з 1 грудня — 1218 гривень;

•осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 894 гривні, з 1 грудня — 949 гривень.

Також, відповідно до закону, у 2013 році установлено мінімальну заробітну плату:

•у місячному розмірі: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

•у погодинному розмірі: з 1 січня — 6,88 гривні, з 1 грудня — 7,3 гривні.

Законодавчий акт ухвалено з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.

Відповідний законопроект зареєстровано за №11000.

13 грудня 2012 року

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Голову Верховної Ради України"

Згідно з постановою, народного депутата Рибака Володимира Васильовича обрано Головою Верховної Ради України.

Відповідний проект постанови зареєстровано за №1003.