Уряд

3 вересня 2012 року
Уряд схвалив Концепцію розвитку автомобільних доріг на 2013-2018 роки
Схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив 3 вересня 2012 року.
Прийняття розпорядження дозволить визначити пріоритети та завдання розвитку автомобільнихдоріг загального користування на 2013-2018 роки на основі системних методів: впровадженнякомплексу заходів нормативно-правового забезпечення, формування стабільних джерел фінансуваннядорожнього господарства, проведення реформ управління автомобільними дорогами загальногокористування.
Основною метою Концепції є забезпечення ефективного фінансування та розвитку існуючої мережі автомобільних доріг загального користування за маршрутами міжнародних національнихтранспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічностіавтоперевезень пасажирів і вантажів, реформування системи державного управління автомобільнимидорогами загального користування.
В Україні понад 170 тисяч кілометрів автомагістралей, які потребують реконструкції та ремонту. За 2010-2011 роки було збудовано і відремонтовано понад 4 тисячі кілометрів автошляхів (проти 10кілометрів у 2009 році). Прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає, що темпи дорожньогобудівництва необхідно збільшити у п’ять разів, щоб за 10 років цілком модернізувати мережу автодоріг в Україні.

11 вересня 2012 року
Уряд схвалив Національну стратегію розвитку освіти до 2021 року
Уряд розглянув та схвалив Національну  стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, яку пропонується затвердити відповідним Указом Президента України. Це питання розглядалося назасіданні Кабінету Міністрів 10 вересня 2012 року.
Документ розроблено з метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні. До розробки стратегії долучилися практично всі освітянські колективи, громадськість, відяких надійшло майже  6 тисяч пропозицій, зауважень, звернень, які були проаналізовані та врахованів проекті Національної стратегії розвитку освіти. Документ було розглянуто та схвалено минулого року на III Всеукраїнському з’їзді працівників освіти.
Національна стратегія розвитку освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання імеханізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику і складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, управління і фінансуванняструктури та змісту освіти.
Головним завданням стратегії є забезпечення доступності якісної, конкурентоспроможної освітидля громадян України відповідно до вимог інноваційного, сталого, демократичного розвиткусуспільства, економіки, науки, культури. Зміни в освіті повинні забезпечити створення умов дляособистісного розвитку людини відповідно до її індивідуальних задатків, здібностей, потреб у навчаннівпродовж життя.
Після підписання Президентом України
Указу про схвалення Національної стратегії розвиткуосвіти та його опублікування документ набуде чинності. Уряд же буде зобов’язаний у місячний термінрозробити заходи щодо реалізації Національної стратегії розвитку освіти на найближчі 5 років.

10 вересня 2012 року
Уряд підтримав "Олімпійську надію-2022"
Уряд підтримав національний проект «Олімпійська надія-2022»: створення спортивно-туристичної інфраструктури», затвердивши попереднє техніко-економічне обґрунтування нацпроекту, подане Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив 10 вересня 2012 року.
Нацпроект передбачає здійснення заходів, необхідних, щоб у 2014 році подати до Міжнародного олімпійському комітету заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.
Зокрема, це будівництво у 2012-2021 роках спортивної інфраструктури, в тому числі гірськолижного комплексу «Боржава» на Львівщині. Також зведення об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі аеропортів, автомобільних доріг та об’єктів залізниць. Не менш важливим є спорудження інфраструктури розміщення, в тому числі олімпійських селищ, а також міжнародного медіа-центру.
Фінансування нацпроекту здійснюватиметься як за рахунок коштів приватних інвесторів, так і з державного та місцевих бюджетів.

1 жовтня 2012 року
Уряд схвалив космічну програму
Уряд схвалив проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки». Відповідне рішення прийнято 1 жовтня 2012 року назасіданні Кабінету Міністрів України.
Законопроектом, який буде подано на розгляд Верховної Ради України, пропонуєтьсязатвердити відповідну програму, яка є п’ятою космічною програмою незалежної України.
Її мета – підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, культурного, інформаційного і науково-освітньогорозвитку суспільства, забезпечення національної безпеки і оборони та захисту геополітичних інтересівдержави.
Реалізація законопроекту дасть можливість забезпечити розвиток космічних технологій та їхінтеграцію до реального сектору національної економіки, а також у сферу нацбезпеки і оборони.

25 жовтня 2012 року
Уряд спрощує дозвільні процедури за рахунок розширення прав суб'єктів господарювання
Уряд вніс зміни до Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства. Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 24 жовтня 2012 року.
Виконання постанови дасть змогу перевести на декларативний принцип, зокрема в агробізнесі: зберігання та переробку зерна; експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки; виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу.
В інших сферах - це: розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходівта енергоефективних проектів; відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів; діяльність, пов'язану з туристичним супроводом; виконання робіт до будівництва об'єкта: підготовка земельної ділянки, огородження будівельного майданчика, підведення тимчасових інженерних мереж, облаштування під'їзних шляхів тощо.
Реалізація постанови сприятиме покращенню бізнес-клімату за рахунок зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та впорядкування і спрощення дозвільних процедур.

30 жовтня 2012 року
Уряд поставив перепону псевдоімпорту
Уряд поставив перепону псевдоімпортним операціям, в результаті яких з України тільки упродовж останніх кількох місяців виведено значні кошти. Цього року близько 10 млрд. дол. США було виведено з України як сплату за імпортні товари, які фактично в Україну поставлені не були.
Аби уникнути надалі роботи подібних схем, які дозволяють знекровлювати вітчизняну економіку, Кабінет Міністрів  29 жовтня ухвалив зміни до Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України.
Виключено норму, яка замість сприяння пожвавленню зовнішньоекономічної діяльності та збільшенню обсягів надходжень платежів до бюджету  використовувалася суб’єктами підприємницької діяльності для необгрунтованого виведення валютних коштів за кордон. Тобто гроші виводилися з України нібито для купівлі товару, який мали поставити в треті країни. Останні ж розраховувалися векселями, заборгованість за якими, як правило,  була фіктивною. Втім, валютна операція вважалася завершеною і знімалася уповноваженим банком з контролю. При цьому такі дії давали можливість ухилятися від відповідальності за порушення законодавства у сфері валютного контролю.
Наразі Уряд поставив перешкоду таким псевдоімпортним операціям. Відповідні зміни сприятимуть руйнуванню схем виведення валютних коштів за кордон. Також буде посилено контроль  за дотриманням валютного законодавства та повнотою декларування податків компаніями-імпортерами.

1 листопада 2012 року
Уряд уповноважив Петра Порошенка підписати Додаткову Угоду між Україною та ЄС
Уряд уповноважив Міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка підписати Додаткову Угоду між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Договорів про фінансування Спільних операційних програм «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007–2013 роки», «Польща – Білорусь – Україна  2007–2013 роки», «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–2013 роки».
Відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку, прийняте 31 жовтня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України.
Метою Додаткової Угоди є продовження
терміну виконання Договорів, що дозволить укласти контракти для нових проектів за участю українських бенефіціарів та партнерів, зокрема великомасштабних інфраструктурних проектів, та завершити реалізацію діючих проектів.
На сьогодні у рамках 3 програм прикордонного співробітництва реалізуються та знаходяться на стадії підготовки за участю української сторони 145 проектів, які були відібрані на конкурсній основі, а також 11 великомасштабних інфраструктурних проектів, запропонованих центральними та місцевими органами виконавчої влади. Результатами реалізації цих проектів стане модернізація пунктів пропуску через державний кордон, покращення транспортної та енергетичної інфраструктури прикордонних територій, охорони навколишнього середовища та підвищення рівня готовності до надзвичайних ситуацій.

Інформація: Урядовий портал
http://www.kmu.gov.ua