Президент

11 вересня 2012 року
Президент України Віктор Янукович дав низку доручень Уряду та місцевій владі за результатами Всеукраїнської наради з питань підтримки реального сектору економіки, яка відбулася у
Дніпропетровську:
— Прем’єр-міністру — проаналізувати ефективність застосування суб’єктами господарювання податкових стимулів розвитку економіки, які передбачені Податковим кодексом України а також тримати на контролі вчасне відшкодування підприємствам ПДВ;
—  Кабінету Міністрів  — опрацювати механізм укладання довгострокових угод між «Укрзалізницею» та вітчизняними підприємствами транспортного машинобудування на постачання рухомого складу;
— профільним міністерствам — розробити механізми державної підтримки сільгоспмашинобудування та створення нових, конкурентоспроможних зразків техніки, а також вжити заходів щодо збільшення закупівель вітчизняної техніки;
 — місцевій владі —  у процесі розробки програм соціально-економічного розвитку регіонів  передбачити заходи з підтримки розвитку виробництва та стимулювання споживання вітчизняної продукції з високою часткою доданої вартості;
Глава держави також доручив Уряду активізувати роботу в питаннях виробничої кооперації з Росією. «Дуже багато розмов, але ми з місця не зрушили. Мова йде про цілий ряд спільних підприємств, питання яких ми частково відпрацювали, але потрібно приймати рішення», — наголосив Віктор Янукович.

12 вересня  2012 року
Президент дав доручення Кабінету Міністрів, у якому чітко визначені пріоритетні напрями реформ і заходи, реалізація яких має бути здійснена у 2013 році за рахунок коштів Державного бюджету. Ці напрями, зокрема, включають:
— впровадження медичної реформи;
— проведення реформ у соціальній сфері та посилення соціального захисту;
— реалізацію реформи у сфері земельних відносин та розвиток сільських територій;
— реформування та підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу;
— реалізацію реформ у житлово-комунальному господарстві;
— дерегуляцію, підвищення якості надання адміністративних послуг та вдосконалення митних процедур.
 Глава держави також доручив Уряду врахувати у проекті Державного бюджету на наступний рік необхідність надання державної фінансової підтримки для спорудження та реконструкції найбільш значимих для регіонів об’єктів, введення яких в експлуатацію матиме суттєвий вплив на зростання інвестиційного потенціалу конкретного регіону, збільшення зайнятості населення, покращення соціального забезпечення, медичного обслуговування і підвищення якості життя громадян.
З метою належного фінансового забезпечення органів систем судоустрою Глава держави звернувся з листом до Прем’єр-міністра щодо забезпечення врахування обґрунтованих потреб судової влади під час підготовки проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

26 вересня 2012 року
Президенти України і США обговорили виконання домовленостей щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів
Україна виконує зобов’язання щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів, в тому числі в рамках домовленостей, досягнутих під час Вашингтонського саміту з питань ядерної безпеки 2010 року. Про це сказав представникам ЗМІ в Нью-Йорку Президент України Віктор Янукович, говорячи про своє коротке спілкування з Президентом США Бараком Обамою, яке відбулося вчора перед початком офіційного прийняття від імені Глави Американської держави.
За словами Віктора Януковича, Барак Обама поцікавився ходом постачання обладнання для дослідницької лабораторії, яка працюватиме в Харкові на низькозбагаченому урані. «Я сказав, що обладнання надходить за графіком», — зазначив Президент.
Президент України також побажав Бараку Обамі успіху на виборах, які відбудуться в США в листопаді цього року. «Я сказав, що ми теж готуємося до виборів і сподіваємося, що вони будуть демократичними», — зауважив Віктор Янукович.

8 жовтня 2012 року
Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5279-VI «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон поширює передбачені для інвалідів війни І групи пільги на учасників бойових дій, інвалідів війни II-III груп Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Як зазначила Перший заступник Глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, внесені зміни стосуються шістдесяти семи тисяч громадян України. «67 тисяч учасників Великої Вітчизняної війни, яким зараз не менше 85 років, матимуть право на додаткові пільги», — підкреслила вона.
За словами Першого заступника Глави АПУ, Закон передбачає підвищення пенсій залежно від категорії — 25, 20,10 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто додатково, відповідно, 221 грн, 176,8 грн, 88,4 грн. Інші ключові пільги — це зменшення комунальних платежів для цих категорій ветеранів, їх безкоштовний проїзд у міському транспорті та раз на рік — у залізничному.
«Ще одна пільга — це збільшення виплат, передбачених у зв’язку зі святкуванням 9 травня», — додала Перший заступник Глави Адміністрації.
І.Акімова зазначила, що реалізація положень Закону потребуватиме додатково близько 300 млн гривень із Державного бюджету.
«Цей Закон демонструє продовження турботи влади про ветеранів Великої Вітчизняної війни», — наголосила Перший заступник Глави Адміністрації Президента України.

12 жовтня 2012 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 598/2012 Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний комітет
1. Внести до Положення про Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента України від 1 вересня 2011 року №890 «Питання Національного антикорупційного комітету» (зі змінами, внесеними Указом від 16 березня 2012 року №201), такі зміни:
1) пункт 7 доповнити після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
«До складу Комітету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Рахункової палати.
До складу Комітету також включаються інші представники державних органів, Адміністрації Президента України, наукових та науково-дослідних установ, громадських організацій. При цьому чисельність представників громадських організацій має становити не менше однієї п'ятої від складу Комітету».
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
2) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:
«3) координує роботу робочих груп Комітету, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп (у разі їх утворення)»;
3) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання актів Президента України, надання Президентом України доручень, внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів у встановленому порядку»;
4) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту: «Громадська рада попередньо розглядає пропозиції стосовно включення до складу Комітету представників громадських організацій і передає такі пропозиції разом зі своїми висновками виконавчому секретареві Комітету».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

19 жовтня 2012 року
Президент України Віктор Янукович та Президент Федеративної Республіки Бразилія Ділма Руссефф обговорили перспективи співпраці наших держав у космічній сфері. Йшлося, насамперед, про хід реалізації українсько-бразильського проекту «Циклон-4 - Алкантара».
«Переконаний, що вчасна та успішна реалізація цього проекту прискорить започаткування інших спільних взаємовигідних проектів, а також слугуватиме створенню міцного фундаменту для технологічного розвитку наших держав», - сказав Віктор Янукович. У свою чергу Ділма Руссефф запевнила, що виконання проекту «Циклон-4 - Алкантара» перебуває на її особистому контролі.
Сьогодні, констатував Президент, відносини між Україною та Бразилією інтенсивно розвиваються в дусі стратегічного партнерства. Він висловив сподівання, що детально обговорити сучасний стан і шляхи активізації двосторонньої взаємодії сторони зможуть під час майбутнього державного візиту в Україну Президента Бразилії. У свою чергу Дилма Руссефф підтримала ідею проведення шостого засідання Спільної українсько-бразильської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Крім цього, сторони погодили під час майбутнього візиту проведення першого засідання постійно діючого українсько-бразильського ділового форуму, про створення якого було домовлено під час візиту Президента України до Бразилії у жовтні 2011 року.

22 жовтня 2012 року
У присутності Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна було підписано двосторонні документи:
— Міжурядову Угоду про реадмісію та Виконавчий протокол про порядок її реалізації. Угода врегульовує питання співробітництва двох сторін у сфері передачі компетентними органами держав осіб, які в’їхали або перебувають на території країни, що запитує, з порушенням міграційного законодавства. Механізм реалізації даної міждержавної угоди встановлюється у Виконавчому протоколі;
— Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про поставки товарів за виробничою кооперацією у 2012 році — дозволяє сторонам реалізовувати положення Міжурядової Угоди про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, відповідно до якої товари (послуги), що постачаються за виробничою кооперацією, не обкладаються ПДВ та акцизами. Документ безпосередньо регламентує порядок та умови формування номенклатури товарів, що постачаються за виробничою кооперацією господарюючими суб’єктами України і Росії у 2012 році, а також обсяги їх постачань і перелік цих господарюючих суб’єктів.
Матеріали з Офіційного сайту Президента України http://www.president.gov.ua/

11 вересня 2012 року
Президент України Віктор Янукович дав низку доручень Уряду та місцевій владі за результатами Всеукраїнської наради з питань підтримки реального сектору
економіки, яка відбулася у
Дніпропетровську:
— Прем’єр-міністру — проаналізувати ефективність застосування суб’єктами господарювання податкових стимулів розвитку економіки, які передбачені Податковим кодексом України а також тримати на контролі вчасне відшкодування підприємствам ПДВ;
—  Кабінету Міністрів  — опрацювати механізм укладання довгострокових угод між «Укрзалізницею» та вітчизняними підприємствами транспортного машинобудування на постачання рухомого складу;
— профільним міністерствам — розробити механізми державної підтримки сільгоспмашинобудування та створення нових, конкурентоспроможних зразків техніки, а також вжити заходів щодо збільшення закупівель вітчизняної техніки;
 — місцевій владі —  у процесі розробки програм соціально-економічного розвитку регіонів  передбачити заходи з підтримки розвитку виробництва та стимулювання споживання вітчизняної продукції з високою часткою доданої вартості;
Глава держави також доручив Уряду активізувати роботу в питаннях виробничої кооперації з Росією. «Дуже багато розмов, але ми з місця не зрушили. Мова йде про цілий ряд спільних підприємств, питання яких ми частково відпрацювали, але потрібно приймати рішення», — наголосив Віктор Янукович.

12 вересня  2012 року
Президент дав доручення Кабінету Міністрів, у якому чітко визначені пріоритетні напрями реформ і заходи, реалізація яких має бути здійснена у 2013 році за рахунок коштів Державного бюджету. Ці напрями, зокрема, включають:
— впровадження медичної реформи;
— проведення реформ у соціальній сфері та посилення соціального захисту;
— реалізацію реформи у сфері земельних відносин та розвиток сільських територій;
— реформування та підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу;
— реалізацію реформ у житлово-комунальному господарстві;
— дерегуляцію, підвищення якості надання адміністративних послуг та вдосконалення митних процедур.
 Глава держави також доручив Уряду врахувати у проекті Державного бюджету на наступний рік необхідність надання державної фінансової підтримки для спорудження та реконструкції найбільш значимих для регіонів об’єктів, введення яких в експлуатацію матиме суттєвий вплив на зростання інвестиційного потенціалу конкретного регіону, збільшення зайнятості населення, покращення соціального забезпечення, медичного обслуговування і підвищення якості життя громадян.
З метою належного фінансового забезпечення органів систем судоустрою Глава держави звернувся з листом до Прем’єр-міністра щодо забезпечення врахування обґрунтованих потреб судової влади під час підготовки проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

26 вересня 2012 року
Президенти України і США обговорили виконання домовленостей щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів
Україна виконує зобов’язання щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів, в тому числі в рамках домовленостей, досягнутих під час Вашингтонського саміту з питань ядерної безпеки 2010 року. Про це сказав представникам ЗМІ в Нью-Йорку Президент України Віктор Янукович, говорячи про своє коротке спілкування з Президентом США Бараком Обамою, яке відбулося вчора перед початком офіційного прийняття від імені Глави Американської держави.
За словами Віктора Януковича, Барак Обама поцікавився ходом постачання обладнання для дослідницької лабораторії, яка працюватиме в Харкові на низькозбагаченому урані. «Я сказав, що обладнання надходить за графіком», — зазначив Президент.
Президент України також побажав Бараку Обамі успіху на виборах, які відбудуться в США в листопаді цього року. «Я сказав, що ми теж готуємося до виборів і сподіваємося, що вони будуть демократичними», — зауважив Віктор Янукович.

8 жовтня 2012 року
Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5279-VI «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон поширює передбачені для інвалідів війни І групи пільги на учасників бойових дій, інвалідів війни II-III груп Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Як зазначила Перший заступник Глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, внесені зміни стосуються шістдесяти семи тисяч громадян України. «67 тисяч учасників Великої Вітчизняної війни, яким зараз не менше 85 років, матимуть право на додаткові пільги», — підкреслила вона.
За словами Першого заступника Глави АПУ, Закон передбачає підвищення пенсій залежно від категорії — 25, 20,10 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто додатково, відповідно, 221 грн, 176,8 грн, 88,4 грн. Інші ключові пільги — це зменшення комунальних платежів для цих категорій ветеранів, їх безкоштовний проїзд у міському транспорті та раз на рік — у залізничному.
«Ще одна пільга — це збільшення виплат, передбачених у зв’язку зі святкуванням 9 травня», — додала Перший заступник Глави Адміністрації.
І.Акімова зазначила, що реалізація положень Закону потребуватиме додатково близько 300 млн гривень із Державного бюджету.
«Цей Закон демонструє продовження турботи влади про ветеранів Великої Вітчизняної війни», — наголосила Перший заступник Глави Адміністрації Президента України.

12 жовтня 2012 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 598/2012 Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний комітет
1. Внести до Положення про Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента України від 1 вересня 2011 року №890 «Питання Національного антикорупційного комітету» (зі змінами, внесеними Указом від 16 березня 2012 року №201), такі зміни:
1) пункт 7 доповнити після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
«До складу Комітету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Рахункової палати.
До складу Комітету також включаються інші представники державних органів, Адміністрації Президента України, наукових та науково-дослідних установ, громадських організацій. При цьому чисельність представників громадських організацій має становити не менше однієї п'ятої від складу Комітету».
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
2) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:
«3) координує роботу робочих груп Комітету, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп (у разі їх утворення)»;
3) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання актів Президента України, надання Президентом України доручень, внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів у встановленому порядку»;
4) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту: «Громадська рада попередньо розглядає пропозиції стосовно включення до складу Комітету представників громадських організацій і передає такі пропозиції разом зі своїми висновками виконавчому секретареві Комітету».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
19 жовтня 2012 року
Президент України Віктор Янукович та Президент Федеративної Республіки Бразилія Ділма Руссефф обговорили перспективи співпраці наших держав у космічній сфері. Йшлося, насамперед, про хід реалізації українсько-бразильського проекту «Циклон-4 - Алкантара».
«Переконаний, що вчасна та успішна реалізація цього проекту прискорить започаткування інших спільних взаємовигідних проектів, а також слугуватиме створенню міцного фундаменту для технологічного розвитку наших держав», - сказав Віктор Янукович. У свою чергу Ділма Руссефф запевнила, що виконання проекту «Циклон-4 - Алкантара» перебуває на її особистому контролі.
Сьогодні, констатував Президент, відносини між Україною та Бразилією інтенсивно розвиваються в дусі стратегічного партнерства. Він висловив сподівання, що детально обговорити сучасний стан і шляхи активізації двосторонньої взаємодії сторони зможуть під час майбутнього державного візиту в Україну Президента Бразилії. У свою чергу Дилма Руссефф підтримала ідею проведення шостого засідання Спільної українсько-бразильської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Крім цього, сторони погодили під час майбутнього візиту проведення першого засідання постійно діючого українсько-бразильського ділового форуму, про створення якого було домовлено під час візиту Президента України до Бразилії у жовтні 2011 року.


22 жовтня 2012 року
У присутності Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна було підписано двосторонні документи:
— Міжурядову Угоду про реадмісію та Виконавчий протокол про порядок її реалізації. Угода врегульовує питання співробітництва двох сторін у сфері передачі компетентними органами держав осіб, які в’їхали або перебувають на території країни, що запитує, з порушенням міграційного законодавства. Механізм реалізації даної міждержавної угоди встановлюється у Виконавчому протоколі;
— Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про поставки товарів за виробничою кооперацією у 2012 році — дозволяє сторонам реалізовувати положення Міжурядової Угоди про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, відповідно до якої товари (послуги), що постачаються за виробничою кооперацією, не обкладаються ПДВ та акцизами. Документ безпосередньо регламентує порядок та умови формування номенклатури товарів, що постачаються за виробничою кооперацією господарюючими суб’єктами України і Росії у 2012 році, а також обсяги їх постачань і перелік цих господарюючих суб’єктів.
Матеріали з Офіційного сайту Президента України http://www.president.gov.ua/