Уряд

18 червня 2012 року Уряд схвалив проект Концепції держполітики у сфері захисту прав споживачів
В Україні після здобуття незалежності захисту прав споживачів приділялася особлива увага. Уже в 1991 році було прийнято відповідний закон. А в червня 1992 року запрацював державний виконавчий орган та його територіальні органи, які безпосередньо забезпечували захист прав споживачів. Це питання знайшло відображення і в 42-й статті Конституції. До 2005 року було прийнято низку рішень Президента та Уряду, якими визначалися напрями державної політики у цій сфері.
Наразі з огляду на сучасний стан ринкової економіки в Україні, необхідність приведення рівня захищеності прав споживачів відповідно до норм Європейського Союзу виникла необхідність у прийнятті Концепції державної політики у цій сфері, на чому неодноразово наголошував особисто Прем’єр-міністр Микола Азаров як під час публічних виступів, так і на засіданнях Уряду, виокремлюючи цю проблему в розряд пріоритетних.
Виходячи з цього, 18 червня 2012 року Кабінет Міністрів схвалив проект Указу Президента «Про Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів».
Проект пропонує визначити напрямки та механізми реалізації державної політики у сфері захисту справ споживачів.
Реалізація цієї Концепції сприятиме захисту прав споживачів громадськими організаціями разом з органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, унеможливить потрапляння фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий ринок, удосконалить досудовий та судовий розгляд справ у зазначеній сфері.

25 червня 2012 року в Україні застосування печаток бізнесменами може стати добровільним
25 червня 2012 року Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток».
Однією з процедур започаткування будь-якого бізнесу є виготовлення суб’єктами господарювання печатки. Але правоохоронні та податкові органи давно визнали факт легкості її підробки. Отже, жодна печатка не гарантує того, заради чого її обов’язкове використання запроваджувалось багато років тому.
Крім того, системний характер носить не передавання печатки старим керівництвом суб’єкта господарювання новопризначеному при його заміні. У такому разі попередні керівники не лише продовжують фактично контролювати бізнес, а й здатні завдати йому істотних збитків. Загрозливих масштабів набуло і рейдерство внаслідок незаконного заволодіння печаткою. Цих проблем можна було б уникнути, ввівши обов’язковість зазначення в документах особистого підпису.
Прийняття законопроекту дозволить зробити більш швидкою та менш витратною процедуру створення нових суб’єктів господарювання, полегшить ведення бізнесу в нашій державі, усуне ґрунт для рейдерства, забезпечить перехід України до визнаної більшістю країн практики господарської діяльності, яка базується на необов’язковості (добровільності) застосування печаток.

26 червня 2012 року Уряд пропонує вдосконалити положення закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до окремих положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який набирає чинності 19 січня 2013 року. Проект відповідних законодавчих змін, що розроблялися Міністерством юстиції як державним органом з питань банкрутства, були ухвалені 25 червня 2012 року під час засідання Уряду.
З цією метою Уряд пропонує внести зміни до закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та розмежувати повноваження зборів кредиторів та комітету кредиторів на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство. У тому числі передбачається віднести до виключної компетенції зборів кредиторів повноваження щодо схвалення плану санації у процедурах розпорядження майна та санації боржника. Пропонується внести зміни щодо проведення обов’язкової оцінки майна підприємств з часткою державної власності, здійснення продажу майна боржника виключно через аукціон, запровадження повторного визначення кандидатури розпорядника майна із застосуванням автоматизованої системи.
Передбачається впровадити офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на веб-сайті Вищого господарського суду (одночасно з набранням чинності Законом).

27 червня 2012 року Приватизація здійснюватиметься за єдиними правилами
Уряд вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 11 вересня 1996 р.
№ 1099 «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства», що дасть змогу здійснювати означений процес за єдиними правилами. Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 27 червня 2012 року.
Прийняття акта сприятиме вдосконаленню загального порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств, підприємств створених на орендованому майні та заснованих на базі майна різних форм власності,
в акціонерні товариства.
Крім того, даний документ врегульовує розбіжності між законодавчими актами України, питання взаємодії державних органів приватизації з акціонерним товариством, державним реєстратором та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

27 червня 2012 року Кабінет Міністрів спростив порядок реєстрації транспортних засобів
Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою передбачено скасування обов'язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку, збереження номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації його на іншого власника у межах одного регіону, а також ще кілька заходів, які суттєво спрощують процес реєстрації транспортних засобів.
Документ передбачає спрощення існуючої процедури державної реєстрації транспортних засобів, зокрема скасування обов'язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку, а також обов'язкового пред'явлення транспортного засобу при перереєстрації у зв’язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів.
Крім того, постановою також передбачена можливість прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого при його відчуженні, а також проведення добровільного експертного дослідження транспортного засобу виключно на письмову вимогу власника.
Власники транспортних засобів матимуть можливість зареєструвати чи перереєструвати їх незалежно від місця своєї реєстрації чи проживання або регіону реєстрації транспортного засобу. Також постановою Кабінету Міністрів передбачена можливість збереження за бажання власника номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації на іншого власника у межах одного регіону.

2 липня 2012 року Уряд створив Державний земельний банк
Кабінет Міністрів України постановою № 609 створив публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк». Згідно з документом, банк матиме статутний капітал 120 млн. грн., сто відсотків якого належить державі. Для формування статутного капіталу банку буде випущено 120 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. Міністерство аграрної політики та продовольства упродовж місяця має подати Кабінетові Міністрів для затвердження проект статуту банку.
Для реєстрації та відкриття банку в Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачено 120 млн. гривень. Саме така сума, відповідно до статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є достатньою для формування статутного капіталу нового банку.
Концепція Державного земельного банку складається з двох частин. Перша – ефективне управління землями державної власності, консолідація земель, розвиток сільських територій. Друга – фінансово-кредитна установа, метою якої є розвиток малого і середнього бізнесу на селі за рахунок дешевих кредитів. Ставка, на яку розраховують фахівці, повинна бути в середньому 8-9 відсотків річних, що вдвічі менше, ніж у комерційних банків.

4 липня 2012 року Уряд робить житло ще доступнішим
Уряд вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 квітня 2012 року №343. Відповідне рішення затверджено на засіданні Уряду 27 червня 2012 року постановою № 598.
Так, змінами планується підвищити частку, яку може складати платіж за кредитом, у сукупному доході сім’ї з 40 до 50 відсотків. Також передбачено можливість зменшення розміру першого внеску у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку.
Згідно із внесеними змінами, нормативна площа житла до 1 січня 2013 року визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків – не більше 94 кв. метрів.
Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків. Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

Інформація: Урядовий портал
http://www.kmu.gov.ua