Президент

Указ Президента України № 389/2012 Від 8 червня 2012 року
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»
Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 107 Конституції України, частини другої статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки України» постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» (додається).
2. Внести зміни до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 року №105, виклавши її у новій редакції (додається).
3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити виконання Стратегії національної безпеки України;
2) опрацювати та забезпечити у шестимісячний строк у встановленому порядку:
­— удосконалення системи моніторингу стану національної безпеки України, зокрема шляхом запровадження
показників (індикаторів) стану національної безпеки, збору, обробки та аналізу інформації про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки, оцінки ситуації, прогнозування її розвитку і можливих
негативних наслідків;
— визначення механізму оперативного реагування на ризики та загрози національній безпеці;
— запровадження єдиних форм інформування керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнозів щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період.
4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям доповідати щорічно до 1 лютого Раді національної безпеки і оборони України інформацію про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнози щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період.
5. Секретареві Ради національної
безпеки і оборони України разом із
Національним інститутом стратегічних досліджень подавати щорічно до 1 квітня, а в разі необхідності — невідкладно доповіді про стан національної безпеки України.
6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нову редакцію стратегії Національної безпеки України розміщено на офіційному сайті Президента.

Указ Президента України № 389/2012 Від 8 червня 2012 року
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»
Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 107 Конституції України, частини другої статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки України» постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» (додається).
2. Внести зміни до Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2004 року №648 (зі змінами, внесеними Указами від 15 липня 2004 року №800, від 21 квітня 2005 року №702 та від 8 липня 2009 року №518), виклавши її у новій редакції
(додається).
3. Кабінету Міністрів України внести у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо приведення актів законодавства у відповідність із
цим Указом.
4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України забезпечувати інформаційне супроводження виконання Воєнної доктрини України.
5. Контроль за виконанням цього
Указу покласти на Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нову редакцію Воєнної Доктрини України розміщено на офіційному
сайті Президента.

Президент України Віктор Янукович: Скорочення розриву між багатими і бідними є важливим завданням влади
13 червня 2012 р.
Встановлення соціальної справедливості — скорочення розриву між багатими і бідними, в тому числі шляхом створення робочих місць із гідною зарплатою, є одним із завдань влади. На цьому Президент України Віктор Янукович наголосив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.
«Нам треба скоротити той величезний розрив, який є між багатими і бідними. Піти назустріч бідним. Створити умови, щоб здорові люди мали можливість працювати, а тим, хто вже не здатен це робити, надати надійний соціальний захист», — наголосив Глава держави.
Віктор Янукович висловив переконання, що у кожного громадянина має бути можливість заробляти достатньо грошей для гідного забезпечення свого життя, добробуту родини та виховання дітей. «Перед вами стоятиме дуже непросте завдання - створити такі умови для кожного», — наголосив Президент, звертаючись до кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій.

Президент України Віктор Янукович запросив на парламентські вибори 28 жовтня спостерігачів від держав — учасниць ОБСЄ
13 червня 2012 р.
«Підтверджуючи свою особливу зацікавленість у проведенні чесних і прозорих виборів до Верховної Ради України у повній відповідності із високими міжнародними стандартами, звертаюся до вас із проханням про сприяння у направленні до України офіційних місій спостереження», — йдеться в листі Президента до Глав держав та урядів держав ­— учасниць ОБСЄ.
Віктор Янукович висловив переконання, що всі учасники виборчого процесу в Україні зацікавлені в тісній співпраці нашої держави з міжнародним співтовариством і широкій присутності під час виборчої кампанії офіційних спостерігачів від іноземних країн і міжнародних організацій.
«Ми усвідомлюємо, що від того, як пройдуть ці вибори, залежатимуть соціальна стабільність країни, а також перспективи подальшої модернізації України та її активної участі у глобальних політичних і економічних процесах», — наголосив Президент у листі.
Глава держави зазначив, що українська влада неухильно дотримується встановлених Конституцією та міжнародними договорами України основних принципів виборчого права, зокрема, щодо організації вільних виборів, гарантування публічності та відкритості виборчого процесу.

Глава держави повернув до парламенту Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні»
13 червня 2012 року
Відповідно до частини другої статті 94 Конституції Президент України Віктор Янукович повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».
Глава держави не підтримав низку запропонованих у законі змін до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
Йдеться, зокрема, про зміни, якими запроваджується реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні — збирання, оброблення, систематизація та зберігання відомостей про місце проживання та місце перебування всіх осіб в Україні в електронній формі та/або
у формі картотек.
Законом пропонується покласти визначення порядку ведення такого реєстраційного обліку на МВС — водночас не визначено мети створення чергової бази даних про все населення України, цілей використання таких даних, а також не передбачено захисних механізмів, які б упереджували несанкціонований доступ до такої бази, зловживання інформацією.
Таким чином, зазначеними змінами:
— по-перше, запроваджується збирання та зберігання інформації про особу, а можливо, і використання такої інформації без згоди цієї особи на підставі підзаконного акта, а не закону, як того вимагає стаття 32 Конституції;
— по-друге, створюється ризик втручання в особисте життя громадян, що заборонено статтею 32 Конституції і не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері прав людини, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
У зв'язку з цим Президент запропонував парламенту привести Закон у цій частині у безумовну відповідність із нормами Конституції та загальновизнаними міжнародними стандартами у сфері прав людини.
Президент також наголосив на неприпустимості обмеження для осіб, які звернулися за наданням статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення їх питання, права проживати у родичів, у готелі, піднаймати житлове приміщення або користуватися житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.
Тому Глава держави запропонував виключити таке обмеження із Закону, що надійшов на підпис.
Президент України Віктор Янукович прийме рішення щодо закону «Про засади державної мовної політики» після його ретельної експертизи
5 липня 2012 р.
Президент України Віктор Янукович прийме рішення щодо закону «Про засади державної мовної політики» після його ретельної експертизи та відповідних висновків фахівців. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.
Як тільки підписаний закон надійде до Глави держави, наголосив Ю. Мірошниченко, буде проведено його всебічну експертизу — і тільки на її основі прийматиметься рішення щодо закону «Про засади державної мовної політики».
«Не буде жодних попередніх висновків чи оцінок закону та процедури його прийняття, поки ґрунтовно і всебічно не будуть вивчені всі експертні висновки», —
нагадав Юрій Мірошниченко позицію Президента, яку Глава держави озвучив на зустрічі з керівництвом парламенту та депутатських фракцій.

Матеріали з Офіційного сайту Президента України http://www.president.gov.ua/