Парламент

21 червня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про адміністративні послуги" з урахуванням пропозицій Президента України
Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
Народні депутати, зокрема, погодилися із пропозицією Президента, відповідно до якої суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг.
Верховна Рада також підтримала пропозицію Президента, згідно із якою бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), виготовляються виключно на державних підприємствах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та яким органи виконавчої влади та інші державні органи безпосередньо і замовляють виготовлення таких бланків.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 9435.

3 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики"
Законом визначено засади, завдання, цілі і принципи державної мовної політики України, статус та порядок використання мов у різних сферах державного та суспільного життя, встановити відповідальність за порушення законодавства про мови, а також внести відповідні зміни з мовних питань до низки законів України.
Зокрема, встановлено, що державною мовою України є українська мова. Передбачено, що жодне з положень цього закону про заходи щодо розвитку, використання і захисту регіональних мов або мов меншин не повинне тлумачитися як таке, що створює перешкоди для використання державної мови.
Документом визначається також, що кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання. Відповідно до законопроекту, кожен незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь-якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову.
Закон містить норму, відповідно до якої у контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька. Крім цього, визначено, що до кожної мови, визначеної у частині другої цієї статті, застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому законі, за умови якщо кількість осіб, - носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, складає 10 відсотків і більше чисельності її населення.
Законом встановлено, що основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування може використовуватися регіональна мова (мови). У листуванні цих органів з органами державної влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю регіональну мову (мови).
Відповідно до документа, судочинство в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах має здійснюватися державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього закону, за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами).
Законом також визначено, що мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова.
Закон ухвалено у редакції першого читання.
Відповідний законопроект зареєстровано за №9073.

5 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року"
Законом запроваджено систему відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, яка повинна забезпечити передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет, збереження інформації.
Системи відеоспостереження будуть встановлені у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць. Застосовувати зазначені системи потрібно в обов´язковому порядку. Вимога щодо встановлення системи відеоспостереження не поширюється на окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії закордонної виборчої дільниці, спеціальні виборчі дільниці, а також на Центральну виборчу комісію.
Система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії, а також засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі Інтернет.
Веб-камери повинні розташовуватись таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення одночасно забезпечуючи контроль громадськості за дотриманням процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.
Трансляція відео зображення отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення для голосування дільничної виборчої комісії під час голосування здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. 
Відповідний законопроект зареєстровано за №10681.

6 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Держав­ного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку
Законопроектом (реєстр. №10034) пропонується списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також заборгованість цих підприємств за теплову енергію та природний газ, електричну енергію, водопостачання та водовідведення та пені, штрафні і фінансові санкції, що нараховані на цю заборгованість перед суб'єктами господарювання, які виробляють та постачають такі послуги.
Проектом також пропонується у межах списаної заборгованості підприємствам оборонно-промислового комплексу списати заборгованість суб'єктів господарюванні, які надавали послуги з постачання теплової енергії, природного газу, електричної енергії, водопостачання та водовідведення, відповідно перед тими суб'єктами господарювання, які поставляли природний газ, електроенергію і, зокрема, перед оптовими постачальниками електроенергії, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та Державним агентством резерву України.

6 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про систему депозитарного обліку цінних паперів"
Закон спрямований на забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола інвесторів, в тому числі інституціональних (інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, страхових компаній), та покращення інвестиційного клімату в державі, що має сприяти залученню іноземних інвестицій через інструменти фондового ринку.
Зокрема, встановлено мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію, його виключні повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації Центрального депозитарію, вимоги до його статуту та погодження внесення до нього змін, порядок та принципи формування органів управління Центральним депозитарієм, а також порядок прийняття ними рішень.
Визначено й порядок та принципи взаємодії Центрального депозитарію та депозитарних установ щодо забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, в тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.
Документ містить положення про механізми захисту від розкриття та розголошення інформації з системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів та запроваджується застосування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису між професійними учасниками депозитарної системи України, в тому числі щодо обліку прав власності на цінні папери.
Відповідний законопроект зареєстровано за №9428.

Інформація Офіційного веб-сайту Верховної Ради України.
http://portal.rada.gov.ua