Президент

Доручення Президента України від 3 травня  2012 року щодо заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг.

Дорученням передбачається з метою забезпечення впровадження ініціатив Президента України щодо активізації розвитку реального сектору економіки, ефективного використання його потенціалу забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України наступних законопроектів:

— про обмеження втручання суб'єктів владних повноважень у діяльність суб'єктів господарювання

— про врегулювання проблемних питань в оподаткуванні доходів сільськогосподарських кооперативів та їх членів;

— про земельні торги, передбачивши, зокрема, правові засади проведення аукціону з продажу земельних ділянок державної, комунальної власності несільськогосподарського призначення або прав на них;

— про спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва, передбачивши, зокрема, скорочення строків підготовки, розгляду і погодження документації із землеустрою для містобудівних потреб;

— про заборону проведення податкових перевірок платника податків за періоди, в які була проведена планова документальна перевірка, крім випадків, коли посадових осіб органу державної податкової служби, які проводили планову документальну перевірку цього платника податків, притягнуто до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, за правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податків;

— про посилення відповідальності посадових осіб органів державної податкової служби за прийняття неправомірних рішень про донарахування податків і зборів та про застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання, а також відповідальності безпосередніх керівників цих посадових осіб, передбачивши, зокрема, звільнення таких осіб за систематичне прийняття неправомірних рішень.

— про внесення змін до законів України щодо унеможливлення ухилення суб'єктів господарювання від виконання зобов'язань за кредитними угодами шляхом визнання кредитних угод недійсними у судовому порядку.

Доручення Президента України від 17 травня  2012 року щодо вдосконалення митного законодавства України, забезпечення додержання прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

З метою подальшого вдосконалення митного законодавства України, забезпечення додержання прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, запобігання необгрунтованим втратам державного бюджету:

Забезпечити:

1) підготовку та видання нормативно-правових актів, що випливають

із нового Митного кодексу України.

2) підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до нового Митного кодексу України, зокрема, щодо:

3) підготовку, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України та супроводження в парламенті законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, зокрема, щодо порядку сплати податку на додану вартість та акцизного податку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Указ Президента України №  328/2012 від 17 травня 2012 року «Про Конституційну Ассамблею»

З метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому порядку до такої роботи провідних учених, представників громадянського суспільства і різних політичних сил, міжнародних експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), експертів інших міжнародних установ та організацій, керуючись частиною другою статті 102 та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України.

2. Призначити за пропозицією Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї:

КРАВЧУКА Леоніда Макаровича —  Президента України у 1991-1994 роках —

Головою Конституційної Асамблеї (за згодою);

ШЕМШУЧЕНКА Юрія Сергійовича —

директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України - заступником Голови Конституційної Асамблеї (за згодою);

СТАВНІЙЧУК Марину Іванівну - Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України секретарем Конституційної Асамблеї.

3. Затвердити Положення про Конституційну Асамблею (додається).

4. Затвердити персональний склад Конституційної Асамблеї (додається).

5. Покласти організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї на Адміністрацію Президента України, фінансове та матеріально-технічне забезпечення - на Державне управління справами, науково-консультативне забезпечення - на Національний інститут стратегічних досліджень.

6. Узяти до відома, що з початком діяльності Конституційної Асамблеї припиняє свою роботу Науково-експертна група з підготовки Конституційної Асамблеї.

Доручення Президента України  від 23 травня  2012 року щодо безумовного забезпечення додержання конституційних прав і свобод підозрюваних, обвинувачених, підсудних, які тримаються під вартою.

Ураховуючи гарантовані Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права кожного на свободу та особисту недоторканність, на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, рішення Ради суддів України від 17 лютого 2012 року № 1, прийняте за результатами вивчення стану організації діяльності деяких місцевих та апеляційних загальних судів при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на стадії досудового слідства, додержання строків розгляду кримінальних справ, за якими підсудні тримаються під вартою, ужити необхідних заходів щодо безумовного забезпечення додержання конституційних прав і свобод підозрюваних, обвинувачених, підсудних, які тримаються під вартою.

Зокрема, Президент України пропонує:

1) забезпечити вивчення причин, які впливають на оперативність розгляду судами кримінальних справ, за якими підсудні тримаються під вартою, та посилити контроль за додержанням органами прокуратури вимог закону щодо обов'язкової участі у розгляді таких справ державних обвинувачів;

2) розглянути питання щодо підвищення якості та обгрунтованості внесених чи погоджених прокурорами рішень про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту чи про продовження строків тримання під вартою.

Доручення Президента України від 30 травня  2012 року щодо забезпечення конституційних прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках.

З метою забезпечення конституційних прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках, доручається:

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки (реєстр. №10226 від 19 березня 2012 року) та вжити заходів щодо розроблення і прийняття інших нормативно-правових актів, необхідних для вдосконалення регулювання питань користування гуртожитками, їх утримання та забезпечення прав громадян, які мешкають у гуртожитках.

2. Організувати роботу урядової «гарячої лінії» з проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло та в разі необхідності забезпечувати відповідне реагування в установленому порядку на факти порушень прав громадян.

Генеральному прокурору України пропонується вжити в установленому порядку заходів щодо узагальнення пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та пленумом Вищого адміністративного суду України практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», зокрема положень щодо виселення громадян із гуртожитків без надання їм іншого придатного для проживання житла, з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції.

Матеріали з Офіційного сайту Президента України http://www.president.gov.ua/