Нові соціальні ініціативи – нова якість державної соціальної політики

Не  викликає  подиву,  що   саме  такою  була  тема  виступу Президента України,  з  яким  він   звернувся  сьомого   березня до учасників  розширеного  засідання Кабінету Міністрів.  Адже  керівництво держави послідовно,  подолавши дволітній рубіж  перебування у владі,    дотримується  узятих  зобов’язань  щодо  гарантування  соціальних  стандартів.  Нинішні  соціальні  ініціативи  Віктора  Януковича  є логічним  продовженням  засад  його передвиборчої  програми  як кандидата на найвищу  посаду  в державі.

Забезпечення  доступним  житлом,  підвищення  заробітних плат і  пенсій, соціальних виплат – напрями, що були  визначені  наріжним  каменем  в роботі  нинішньої  владної  команди від Партії  регіонів   багато років тому, ще  напередодні  президентських  перегонів  2004 року. Крок за кроком, в непростих політичних та економічних  умовах, втілювалося задумане.  Нарешті  настав час   для   здійснення цієї роботи на якісно новому рівні.

ДОЛАЮЧИ  СКЛАДНОЩІ ТА НЕГАРАЗДИ

Позитивні наслідки  економічного зростання, що спостерігаються в державі два останні роки, відобразилися і на соціальній сфері  Київщини. Так, на фінансування освітньої галузі торік спрямовано 2 мільярди 154 мільйони гривень, що на 17 відсотків більше за позаминулий рік. Заклади охорони здоров»я профінансовано майже на півтора мільярди гривень. Минулого року, в рамках державної допомоги, понад ста тисячам осіб було виплачено 821 мільйон гривень, а  835  малозабезпечених сімей отримали понад 10 мільйонів  гривень державної соціальної допомоги (у порівнянні з 2010 роком додалося 125 сімей та понад 2 мільйони гривень). Згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам» надано допомогу майже тринадцяти тисячам осіб на загальну суму 146 мільйонів гривень – таким чином охоплено майже на тисячу осіб більше, ніж позаторік, а сума виплачених коштів збільшилася на 30 мільйонів. У два рази, до 3 мільйонів  566 тисяч, зросло фінансування програми з подолання дитячої безпритульності «Назустріч дітям». На сорок відсотків (до 3,5 млн. грн.) збільшилося фінансування  заходів у сфері молодіжної політики.

Тож вірність обраного шляху пройшла випробування часом.  Але домогтися  цих та багатьох інших зрушень вдалося не «завдяки», а «всупереч». Всупереч безвідповідальній, недбалій діяльності попередньої влади.

«Відповім відверто: два роки ми були вимушені долати ті завали економічної та соціальної політики, що дісталися нам у спадок від наших попередників… Більш складної економічної ситуації за роки незалежності, ніж на початку 2010 року, в Україні не було. Вона, без перебільшення, загрожувала національній безпеці держави», –  зазначив  у своєму виступі Президент України.

Наслідки тих часів яскраво ілюструє приклад Київщини. Торік область  вперше  за  багато  останніх років виконала бюджет на 125 відсотків. Отримані кошти аж ніяк не були б зайвими для соціальної сфери, розвитку інфраструктури населених пунктів. Перевиконання бюджету  відкривало  шлях  для  відчутного  підвищення заробітних плат і пенсій. Однак  Київщина  повинна   сплачувати  за  борговими зобов’язаннями  2008-2009 років.  Ціна питання – 140 мільйонів гривень,  стільки коштів було сплачено за отримані тоді позики.

Протягом останніх двох років Президент України, Уряд, Верховна  Рада проводили  цілеспрямовану роботу щодо стабілізації фінансової ситуації в країні, поступального розвитку економіки.  Вдалося досягти відчутного зростання внутрішнього валового продукту, стабільності національної  грошової одиниці, і, водночас,  втримати   інфляційну планку.

Однак  нашій державі  й нині  доводиться  жити в умовах як внутрішніх ризиків,  так  і  зовнішніх  викликів,  адже світова криза продовжується. Доводиться  витримувати важкий тягар  газового  контракту, за яким  Україна  сплачує  найвищу ціну серед європейських  країн за російський газ – щороку додатково  близько 30 мільярдів гривень.

Разом з тим, попри  усілякі складнощі, коли з»явилася економічно обґрунтована   можливість  розбудови соціальної сфери, керівництво держави вдалося до втілення конкретних заходів в цьому напрямі.

«Я пам’ятаю кожне зобов’язання  перед громадянами і буду послідовно, крок за  кроком  їх виконувати. Навіть у нинішніх непростих  умовах я буду вимагати  від  Уряду послідовного збільшення заробітної плати працівникам бюджетного сектору, пенсії, виплати при народженні дитини та інших соціальних виплат. І сьогодні ми маємо основу і можливості  для  підвищення  соціальних стандартів,  для надання конкретної допомоги нашим людям», –  підкреслив  Президент України.

Проголошення і втілення нових соціальних ініціатив (перерахунок пенсій має розпочатися вже з першого травня) є свідченням того, що реформаторські  перетворення поступово втілюються, дають  свій позитивний  результат.

Тобто вже  створено  певний потенціал для  розбудови соціальної сфери.  Мешканці  Київщини  на прикладі власного краю мають змогу в цьому переконатися: минулого року обсяги промислового  виробництва зросли на сім відсотків, валової  сільгосппродукції – на 18,5, а іноземних інвестицій залучено на десять відсотків більше.

Все  взаємопов’язане  в нашому житті. Наслідком  спільної з вами, шановні  земляки,  розбудови  господарського  комплексу області  стало  створення  майже 35 тисяч  нових робочих місць (160 відсотків  річного завдання),  збільшення  середньомісячної  заробітної  плати  на  20 відсотків, пенсій –  майже на 10 відсотків. Отже, зросла  купівельна  спроможність  населення, що, в свою чергу,  потягло  за собою  збільшення обсягів  роздрібного товарообороту на 20 відсотків до 28 мільярдів  гривень.        

За рівнем оплати праці Київщина займає 4 місце, поступаючись лише таким індустріальним регіонам, як Київ, Донецька та Дніпропетровська області. А загалом  Київська область за показниками  соціально-економічного розвитку нині посідає друге місце в країні після столиці.

ВІДНОВИТИ  ДОВІРУ СУСПІЛЬСТВА  ДО  ВЛАДИ

Ніде правди діти: владні  органи  завинили перед людьми,  демонструючи протягом багатьох років зверхнє ставлення до проблем і потреб «маленького  українця». Впровадження запропонованих Президентом України  нових соціальних ініціатив  має  за мету, передусім,  впорядкувати  перерозподіл доходів та подолати  глибоку  майнову нерівність  шляхом розвитку середнього класу, створення ефективної  системи захисту громадян від соціальних ризиків. Глава держави окреслив чотири  стратегічні напрями соціальних реформ:

«Перш за все, ми повинні відновити довіру суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян. Нам потрібно відновити  основоположний принцип соціальної справедливості, максимально  скасувавши  пільги  для тих, хто цього не потребує…

Другий  напрямок –  комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування. Необхідно запровадити механізми розподілу результатів економічної діяльності, які б стримували подальшу соціальну та економічну поляризацію суспільства, піднімали рівень  доходів  працюючого  населення та соціальне забезпечення вразливих верств. Серед шляхів досягнення цієї мети – запровадження податку на багатство.

Третій напрямок – глибока модернізація сфери соціального забезпечення. Необхідно перейти від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам конкретної людини та сім’ї.  Курс на європейські стандарти означає перехід до створення  можливостей  замість  долання  наслідків. Необхідно сприяти соціальному залученню людей з обмеженими можливостями: облаштувати навколишнє середовище та робочі місця, забезпечити доступність громадських закладів освіти, культури, торгівлі тощо.

Четвертий напрямок – сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць. Працездатні особи мають отримати змогу повною мірою забезпечувати  потреби себе та своєї сім’ї, не звертаючись за  допомогою до держави. Наразі, як ніколи, набуває актуальності потреба у створенні нових робочих місць. У цьому питанні є кілька принципових позицій», – зазначив Віктор Янукович.

НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ

Глава  держави  у своєму виступі  звертає увагу на те, що  створення робочих місць не є самоціллю. Це – лише засіб масштабної національної модернізації. В умовах зростаючої конкуренції світової економіки нові робочі місця мають забезпечити  новий етап і  якість  економічного  зростання, а створювати їх необхідно  в конкурентоспроможних галузях, віддаючи пріоритети національному бізнесу,  при  цьому  визначення економічної  доцільності  залишається  державі. Створювані нові робочі місця повинні відповідати стратегії регіонального розвитку України, працювати в системі регіонального вирівнювання та подолання депресивності територій.

Шановні  мої  земляки,  для  втілення  поставлених  перед країною і, в тому числі перед Київщиною,  амбітних завдань,  що  в кінцевій своїй меті скеровані  на  покращення   добробуту  кожної  людини, у громади  краю є всі засоби та підстави. Столичний регіон завжди відрізнявся  вигідним   географічним  розташуванням,  потужним  аграрним та промисловим потенціалами, науковими  традиціями,  багатовіковою історико-культурною  спадщиною.  На подальший  розвиток Київщини, ефективне використання  переваг області,  зорієнтовані  саме півсотні соціальних та інвестиційних проектів, реалізація  яких, в свою чергу, буде  вагомим внеском у втілення Програми  економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 

Як губернатор  взяв  під опіку 50 найважливіших соціально-економічних  проектів, які  планую  реалізувати  упродовж нинішнього року.  В основі  соціальних  перетворень – програми «Діти-автобус-школа», «Кожній дитині – родину»,

«Інтернет у кожній школі», «Альтернативна енергія», «100 закладів культури і мистецтва», «Київщина – спортивна гордість України».  Передбачено забезпечити  навчальні заклади ста «шкільними  автобусами»,  створити 50 будинків сімейного типу, спорудити сто спортивних та дитячих майданчиків. 

4

Зрозуміло, що соціальний розвиток  неможливий без зміцнення економіки області, реалізації інвестиційних проектів. Таких програм налічується більше чотирьох десятків.  Вони охоплюють промисловість, аграрний  комплекс, логістику, сфери енергетики,  виробництва будівельних матеріалів, торгівлі, туризму, харчову та переробну галузі, житлово-комунальне господарство.

Заплановано,  зокрема,  будівництво  двох елеваторних комплексів на Дніпрі (Кагарлицький та Переяслав-Хмельницький райони),  спорудження заводу дитячого харчування в Яготинському районі,  введення в експлуатацію  другої  черги  оптового ринку «Столичний». Серед  майбутніх новобудов –  найбільше  в області підприємство з виробництва хлібобулочних виробів у селі Крушинка Васильківського  району  потужністю 240 тонн на добу.

Громада  Київщини  виконала  велику  роботу, але ще більше потрібно зробити.  А  головна  запорука  успішності  розбудови  країни,  рідного  краю –  епідтримка   людей праці,  їх задумів і устремлінь,  висловлена керівництвом  держави.